Om AI-teknikens utveckling inom HR

Föreställ dig en framtid där HR-processer inte längre tyngs av monotona uppgifter, utan istället drivs av innovation och effektivitet. Denna framtid är nu verklighet, tack vare AI-teknikens framsteg. Låt oss utforska hur AI kan revolutionera HR och skapa en arbetsplats där strategiska initiativ står i centrum.

Till exempel rapporterar Gartner i en av sina undersökningar att “Senast 2025 kommer 60 % av större organisationer att anta ett ansvarsfullt AI-ramverk för sin HR-teknik, och i sin tur uppnå en bättre personalupplevelse och ökat förtroende för organisationen som följd av detta.”

Redan nu finns det ett stort antal verktyg som fokuserar på olika delar inom HR och som både underlättar och kommer frigöra tid så att HR-ledare och -specialister kan fokusera på mera strategiska frågor. Vissa av dessa verktyg fungerar väl även för oss inom Executive Search, men den utvecklingen kommer senare att få ett eget inlägg.

Här följer några exempel på hur AI kan implementeras för att förbättra HR hos våra kunder:

  1. Automatisering av administrativa uppgifter: Genom att automatisera administrativa sysslor som schemaläggning och uppföljning, kan HR-specialister frigöra tid för mer kvalitativa och strategiska uppgifter. Detta innebär att fokus kan läggas på värdeskapande aktiviteter snarare än rutinmässiga arbetsmoment.
  2. Snabbare svar på medarbetares frågor: AI-teknik kan användas för att snabbt och enkelt besvara vanliga frågor från medarbetare om exempelvis semesterdagar, löneutbetalningar, föräldraledighet och pension. Dessutom kan dessa tjänster tillhandahållas på flera språk, vilket underlättar för globala företag med mångspråkig personal.
  3. Arbetsrättslig rådgivning: Med AI kan HR-avdelningar kontinuerligt hålla sig uppdaterade om de senaste policyerna och lagarna, både nationellt och internationellt. Detta säkerställer att företaget alltid följer aktuella regelverk och snabbt kan anpassa sig till nya juridiska krav.
  4. Effektivisering av rekryteringsprocessen: AI kan avsevärt förbättra rekryteringsprocessen genom att skanna CV, identifiera lämpliga kandidater och ställa kontrollfrågor. Detta minskar tiden och resurserna som krävs för att hitta rätt talanger, och möjliggör en mer objektiv och datadriven urvalsprocess.
  5. Stöd i talangförsörjning: AI kan underlätta identifieringen av talanger både internt och externt, samt effektivisera utvärderingsprocessen och onboarding. Dessutom kan AI mäta medarbetares engagemang i realtid, vilket hjälper till att identifiera och åtgärda potentiella risker för personalomsättning.
  6. Kompetensutveckling: AI kan användas som ett verktyg för att skräddarsy utbildningsprogram baserat på medarbetares kompetenser och karriärmål. Genom samarbete mellan medarbetaren, HR och närmaste chef kan AI bidra till att ta fram de mest lämpliga utbildningsinsatserna, vilket främjar kontinuerlig kompetensutveckling och karriärutveckling.

Genom att integrera AI-teknik i HR-processerna kan företag inte bara öka effektiviteten och noggrannheten, utan även skapa en mer engagerande och stödjande arbetsmiljö för sina medarbetare. Jag tror att det kommer bli ännu viktigare för HR att kroka arm med IT för att inte bara hitta de bästa lösningarna utan också för att kritiskt granska analysen av sin data. Utvecklingen kan leda till ökade insikter om hur och vilken data som ska lagras för att skapa bästa förutsättningar för att stödja HR-funktionerna.

Vi inom AIMS International följer AI-utvecklingen inom HR eftersom det är en funktion vi ofta samarbetar med på olika sätt i våra uppdrag.

AI-utvecklingen inom HRBilden är skapad med hjälp av AI-verktyget Canva

För dig som är nyfiken på mer information kring vilka verktyg som finns, skapade Johannes Sundlo en lista redan förra sommaren med lösningar som passar för olika delar inom HR. Listan uppdateras löpande så den är aktuell.

Göran has been active as an Executive Search consultant since 2012 and has had the privilege to help clients in different industries with leadership and specialist assignments. Since 2013 he has worked in an international context. Göran works on assignments at mainly top and middle management levels and in various specialist roles, with extra focus on IT, FMCG/Consumer and Life Science.

Twitter LinkedIn 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se