Om rörlighet och lojalitet

Refererade i Det börjar på toppen till vad jag hade läst om rörlighet bland chefer och till vilka önskemål topptalanger hade uttryckt för att de skulle vilja stanna som underställd till en enskild ledare.

Det gav en hel del att fundera över. Många företag i dag har stora problem med att kunna rekrytera och behålla nyckelkompetens och rörligheten i sig nämns ofta som ett stort problem.

I det sammanhanget vill jag lyfta fram tre saker:

1. Vi får aldrig tillbaka det yrkesliv vi haft med stark lojalitet och guldklocka. Det är bara att inse och att lära oss handskas med det nya. I dag är det självklart att man som både chef och medarbetare frågar sig: what’s in it for me?

2. På ganska kort tid har vi fått en, till stora delar, transparent rekryteringsvärld. Det är lätt att komma i kontakt med rekryteringsföretag / jobberbjudanden och det är en självklarhet att som kandidat finnas tillgänglig på nätet i de kanaler och sammanhang som man tycker är lämpliga för att man ska nås av nya erbjudanden.

3. Vi lever i en tid då näringslivet allt mer styrs av kortsiktiga värden. Det pågår en kontinuerlig och omfattande omstrukturering. Verksamheter köps, läggs ner och går samman. Börs-VDar sitter allt kortare tid (ca 3 år i snitt). Styrelser sitter också kortare och på andra grunder än tidigare. Det finns en fokuseringen på kvartalsrapportering och på snabba resultat.

Vi får den kultur vi själva skapar.

Inte konstigt att många ledningar missar att kommunicera långsiktiga värden till sina organisationer om de själva är stöpta i kortsiktighet. Inte konstigt heller att vi andra påverkas av vad vi ser och agerar likadant.

 

 

Titti has been active in Executive Search since the early 1990s, mostly in an international context. She is a certified psychologist specialising in group and individual development. Titti has broad experience from different industries and the key themes of her assignments are growth and change leadership.

Twitter LinkedIn 

Posted in Dagsnoteringar, Ledarskap, Rekrytering | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se