NAMN:
Per Carlsson

ROLL:
Partner och Senior Consultant

INRIKTNING PÅ UPPDRAG:
Jag arbetar med strategisk ledar- och talangförsörjning – TO FIND&GROW YOUR LEADERS. Det kan innebära Executive Search för att finna externa kandidater till svenska eller internationella ledaruppdrag eller identifiering och utveckling av kandidater i företag eller organisationer. Jag arbetar också med utveckling av ledningsteam och som rådgivare inom strategier och processer för affärsdriven talent management.

GLOBAL PRACTICE TEAMS:
Industrial och Talent Management

BAKGRUND:
Jag har mer än 20 års erfarenhet som senior konsult och som ledare och Managing Director inom Talent Management-, Leadership- och Talent Acquisition consulting i Norden och internationellt. Under en period har jag bott och verkat i USA där jag ledde arbetet med att etablera en talent management practice. Jag har också arbetat som strategikonsult och med affärsutveckling inom försäkringsbranschen.

SOM PERSON:
Jag har ett starkt intresse av att arbeta med individ och team för att skapa goda förhållanden för att kunna utveckla affär, organisation och individer och att utveckla metoder and processer för att stödja denna verksamhet.

VARFÖR KONSULT I AIMS INTERNATIONAL?
Jag arbetar i AIMS för att vi är ambitiösa och utvecklingsorienterade och har ett fokus på att stödja våra kunder med ledar- och talangförsörjning – där vi arbetar både med interna och externa kandidater. Genom vår närvaro i fler än 45 länder kan vi inte bara stödja våra kunder med att finna kandidater för internationella roller – vi kan också hitta de bästa personerna nästan var som helst. En viktig förmåga i en värld där geografisk hemvist får allt mindre vikt.

TANKAR OM KUNDER OCH KANDIDATER:
När man har sett vilken skillnad en person kan göra för en hel organisation känner man att uppdraget att identifiera och stödja utveckling av ledare är ett viktigt arbete – både för våra kunder och för individerna.

INTRESSEN:
När jag inte arbetar vill jag upptäcka nya platser och möta nya människor – i min hembygd eller långt borta. Jag tycker om att vara utomhus – jag springer och vandrar. Jag är mycket intresserad av samhällsutveckling och historia – och så gillar jag opera.