TRS och SOKstiftelsen söker Rådgivare inriktning omställning och karriärväxling

Trygghetsrådet TRS är en kollektivavtalsstiftelse som erbjuder stöd till omställning, karriärväxling och kompetensutveckling för individ och verksamhet i de anslutna organisationerna. Det sker främst genom rådgivning och ekonomiskt stöd utifrån individens och verksamhetens behov och förutsättningar.

SOKstiftelsen (Scenkonstens Omställning och Karriärväxling) är en kollektivavtalsstiftelse som bildades 2015 och som har i uppdrag att ge aktivt och ekonomiskt stöd till frivillig omställning och karriärväxling.

Trygghetsrådet TRS och SOKstiftelsen ingick den 15 december 2015 ett avtal om samverkan. Avtalet innebär att de båda organisationerna samverkar organisatoriskt i syfte att skapa synergieffekter och tillföra ett mervärde för alla berörda parter.

Rollen som rådgivare

Som rådgivare genomför du coachande samtal med personer som befinner sig i omställning mot ett nytt arbete eller i en karriärväxlingsprocess. Det kan vara personer som är uppsagda eller personer som frivilligt lämnar en fast eller en tidsbegränsad anställning för att karriärväxla eller på annat sätt ställa om. Du arbetar också med att stödja de organisationer (arbetsgivare och fack) som står inför omställning eller karriärväxling för att de bättre ska kunna stötta sina medarbetare. Stödet ges till personer som omfattas av TRS omställningsavtal eller SOK-avtalet.

Rollen ställer stora krav på förståelse för olika behov samt krav på ett konsultativt, flexibelt och lyhört arbetssätt.

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

 • Rådgivning och coaching till personer som står inför karriärväxling och/eller omställning
 • Rådgivning till arbetsgivare och fackliga representanter inför och under omställning eller karriärväxling
 • Rådgivning ges via personliga möten, telefon, e-post och via andra digitala kanaler
 • Beviljande av aktiva och ekonomiska omställningsinsatser (studier, praktik m.m.) utifrån personens individuella behov
 • Utveckla och genomföra karriärväxlingsseminarier och andra omställningsseminarier
 • Informera på arbetsplatser (arbetsgivare, fack och medarbetare) om de två avtalen
 • Informera scenkonstskolor om avtalen
 • Samarbeta med och ge uppdrag åt underkonsulter kring aktivt stöd samt kvalitetssäkra detta arbete
 • Samarbeta med arbetsförmedlingen inom ditt område
 • Omvärldsbevaka karriärväxlings- och omställningsområdet
 • Administrera och dokumentera det egna arbetet
 • Som medarbetare på Trygghetsrådet TRS och SOKstiftelsen bidrar du till hela verksamhetens utveckling och till internt samarbete och samverkan

Vi söker dig som är certifierad eller diplomerad coach och som har akademisk bakgrund, gärna med inriktning mot personal/beteendevetenskap. Du har gedigen erfarenhet av omställning och karriärväxling och är van att stödja både individer och grupper i deras förändringsresa.

Vi samarbetar med AIMS International i denna rekrytering. Vid intresse – sänd din intresseanmälan till Titti Hammarling på titti@aimsinternational.se eller ring henne på 070-521 46 81 om du har frågor.

Vi vill ha din ansökan senast den 20 oktober.