Ronny Andersson

NAMN:
Ronny Andersson

ROLL:
Senior Consultant

INRIKTNING PÅ UPPDRAG:
Mitt avstamp är generalistens och jag arbetar med strategisk Talent Management med fokus på ledarförsörjning och utveckling av HR-stödjande processer. Störst erfarenhet har jag från mellanstora internationella företag. Att arbeta med helhetssyn och vinnlägga mig om det som är framåtsyftande nyttigt och affärskritiskt, ligger till god grund för genomförandet av rekryterings- och utvecklingsuppdrag.

BAKGRUND:
Ända sedan 1982 då jag som ung officer för första gånger satte foten på Södermanlands regementes kaserngård, har erfarenheten av ledarskap och utveckling av verksamhetsflöden gått hand i hand med mitt yrkesliv.  Jag har varit HR-chef i ett politiskt parti samt projektledare för ett opinionsbildande projekt och bidragande till att Sverige sa ja till medlemskap i EU.  Som konsult med fokus på Executive Search har jag verkat sedan mitten av 90-talet, de flesta åren i ett internationellt sammanhang. Under senare tid har den digitala transformationen breddat min syn på hur maskinell intelligens och handelsplattformar förändrar organisationer strukturellt och processmässigt. Och hur denna insikt tvingar mig att utveckla nya färdigheter.

SOM PERSON:
Helhetssyn och sökandet efter sammanhang är mycket viktigt för att jag skall lyckas i mitt uppdrag. Förståelse för affären och vart strategin skall föra verksamheten ligger till grund för att göra nytta. Ömsesidigt förtroende bidrar till att hålla ihop en affärsrelation. Uppdragsgivare och medarbetare beskriver mig som en stadig projektledare som tar stort ansvar och just så anstränger jag mig för att vara. Och jag trivs i det internationella sammanhanget.

VARFÖR KONSULT I AIMS INTERNATIONAL?

AIMS International har under snart 30 år byggt på sig en gedigen erfarenhet inom Executive Search. Beprövade och harmoniserade processer gör att du som kund är trygg med leveransen, dvs kvalitet i genomförande och resultat. En verksamhet med nationellt fristående partners skapar stabilitet och kontinuitet över tiden. Detta medför att AIMS konsulter har en gedigen erfarenhet på den lokala marknaden och således en utmärkt partner och förlängd arm för oss då vi stödjer våra kunder.

TANKAR OM KUNDER OCH KANDIDATER:

Kunder och kandidater och konsulter är som musiker med instrument. Det är ett samspel som bygger på teknik och färdighet för att kunna anpassa sig och improvisera. Men också på taktkänsla och stämning. Och lyhördhet och respekt. Det handlar om både tillvägagångsätt och resultat.

INTRESSEN:
Framtid och människor intresserar mig. Jag fascineras av människans historia, vad och hur vi gör med varandra samt vart vi är på väg.  Litteratur – från de litterära verken lär vi oss mycket om människor!  Fysisk träning och att vandra. Har ett starkt intresse och engagemang inom svensk musik och ger ut musik i eget bolag.