Sammanhanget

I vissa situationer ser man det så tydligt. Mitt favoritexempel är att iaktta det när en grupp lektionsrider i ett ridhus.

En del fokuserar så starkt på den egna prestationen att de fastnar med blicken på hästens manke eller på sin höjd på spåret strax framför dem. Andra ser hela ridhuset och samverkar för att flödet med avstånd och annat ska fungera optimalt.

Liknande iakttagelser kan vi göra i trafiken och många andra situationer. Vi är helt enkelt olika bra på och har olika intresse av att se oss själva i ett sammanhang.

Jag  tycker att detta är intressant och har funderat på vad det kan ha för konsekvenser i rekryteringssammanhang.

Som rekryterare tänker vi av tradition mycket på person och kravprofil. En kvalificerad rekryterare ägnar därtill självklart analysarbete åt att förstå uppdraget, det vill säga vad som ska åstadkommas i rollen man rekryterar till.

Men sedan är det detta med sammanhanget. Svårgreppbart, ja, men viktigt.

För att en rekrytering ska ha förutsättningarna att bli en lyckad matchning mellan uppdrag och kandidat behöver vi många gånger bli bättre på att förklara sammanhanget kring ett uppdrag. En kandidat kan vara hur duktig som helst men om inte hon/han ser sitt sammanhang och kan samverka med det så är risken stor att uppdraget inte lyckas.

Sedan har vi kandidatens förmåga. I dag tittar jag mycket mer på hur en kandidat förhåller sig till sin omvärld, till sina medarbetare och chefer än vad jag gjorde tidigare.

Ju mer föränderlig vår omvärld är desto viktigare är det att vi har ledare som höjer blicken och ser vad som finns där samt ser sin egen roll i det aktuella sammanhanget.

Titti has been active in Executive Search since the early 1990s, mostly in an international context. She is a certified psychologist specialising in group and individual development. Titti has broad experience from different industries and the key themes of her assignments are growth and change leadership.

Twitter LinkedIn 

Posted in Dagsnoteringar, Ledarskap, Rekrytering, Uppdrag | 4 Comments

4 Responses to Sammanhanget

 1. Ann says:

  Spännande, ska studera detta fenomen, har inte riktigt tänkt på det ifrån det här hållet. Det har mer handlat om att se glädjen hos dem som verkar i en tydlig miljö där det förstår just det, sammanhanget de befinner sej i. Nu blev jag nyfikn på mej själv. Hur jag fungerar.

  • Titti says:

   Jag tycker det är bra att ibland stanna upp och tänka över: vad är detta för sammanhang? Vad leder framåt här? Vill/behöver jag finnas här och vad vill/kan/förväntas jag bidra med? Inom rekrytering är vi rätt bra på att förstå uppdrag och person men har mycket mer att lära om olika sammanhang. Det är komplext men bra, tycker jag, att försöka klä det i ord. & Tack för kommentaren!

 2. Stellan Rasmusson says:

  Intressant med hur en person fungerar i sin chefsroll och hur en person fungerar i t ex trafiken. Att åka en tur med en kandidat i Stockholms rusningstrafik kan nog snabbt och enkelt klargöra hur den personen verkligen fungerar i förhållande till sin omvärld. Att döma av situationen idag, så är det nog inte speciellt många bra chefer som kör bil. Kanske åker dom kollektivt

  • Titti says:

   Hej Stellan & Tack för kommentaren. Jag tänkte mig inte att dra slutsatser rakt av från ett sammanhang till ett annat. Använde exemplen mer för att de situationerna är så övertydliga. Ledarskapet är svårgreppbart men också där finns vi så klart i olika sammanhang. Jag är övertygad om att ledare är olika bra på att se, förstå och agera i de sammanhangen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se