Skapa effektivare ledarskap

Vi pratar mycket och ofta om ledarutveckling. Vad som krävs för att lyckas och vad som är mindre framgångsrikt. Företag har ständigt på sin agenda att lägga mer resurser på ledarutveckling som ett viktigt led för att nå sina mål. Frågan är bara vad man ska välja från det stora utbudet öppna program eller hur man ska skräddarsy en ledarträning specifikt för de egna behoven.

Listan över vad som krävs för att lyckas som ledare är lång men enligt McKinsey & Company är det 4 egenskaper som står för 89% av ett effektivt ledarskap. Till stöd för påståendet har de gjort en grundlig undersökning. Här är en sammanfattning av de fyra egenskapernas innehåll:

Effektiv problemlösning –  Att samla in och analysera rätt typ av information som beslutsunderlag. Svårt att bemästra fullt ut men en stark nyckel till att ta rätt beslut.

Resultatorientering – Ledarskap handlar inte bara om att utveckla och kommunicera en vision och ett mål, utan till stor utsträckning om att uppnå resultat. Ledare med stark resultatorientering tenderar att betona vikten av effektivitet och produktivitet och att kunna prioritera de viktigaste arbetsinsatserna.

Söka olika perspektiv – Att basera beslut på sund analys och att uppmuntra anställda att bidra med idéer för att förbättra prestanda. Förstå att skilja på viktiga och oviktiga frågor. Höja blicken och se långsiktigt samt att hitta inspiration från ibland kanske oväntat håll.

Stödja andra –  Bygga förtroende genom att visa äkta och uppriktigt intresse för sin omgivning. Inspirera och hjälpa kollegor att övervinna deras utmaningar. Vara delaktig i grupparbeten för att på så sätt främja organisatorisk effektivitet.

Läs hela undersökningen i McKinsey & Cos’ artikel.

 

 

Posted in Hammarling Consulting, Kommunikation, Ledarskap | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Följ oss på Twitter

Kategorier

Starkast vinner inte alltid

Starkast vinner inte alltid

Här kan du läsa Titti Hammarlings bidrag i Finska Akademiens bok Aderton kommentarer om ledarskap. ”Ingen tävling är slut förrän den är slut. Starkast vinner inte alltid.”
Läs mer

Boken beställer du via Finska Akademien.

Ett viktigt samtal

Ett viktigt samtal

Här kan du läsa Titti Hammarlings bidrag i Finska Akademiens bok Kommunikation. ”Bakom all kommunikation finns människan. Där står du och jag.”
Läs mer
.
Boken Kommunikation kan beställas här

Att välja ledare

Att välja ledare

Det ger status och pengar och är ofta glamoröst. Men att vara ledare innebär också ständig press och massor av ansvar, sägs i boken Att välja ledare. Läs mer om boken här.


AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | +46 8 756 73 30 | info@aimsinternational.se