Snårig rekryteringsbransch

Vi har alla en uppfattning om rekrytering. Kunskap överlag och egna erfarenheter som gör att vi har en mer eller mindre nyanserad bild av hur rekryteringsbranschen ser ut och fungerar.

Val av personer för olika uppdrag har gjorts så länge det har funnits personer. Det som vi i dag menar med rekryteringsbransch har däremot en relativt kort historia. Själv kommer jag från Executive Seach-sidan och den uppstod och etablerade sig i USA på 1940-talet. Till Sverige kom den typens företag först senare och det första försöket att samla verksamma search-konsulter till en branschorganisation gjordes i början på 80-talet. Förutom executive search- och search-företag finns det i branschen arbetsförmedling, annonsrekryteringsföretag, bemanningsföretag, databasföretag och en blandning av dessa. Bemanningsföretagen i sina nuvarande former utvecklades kraftigt hos oss på 1990-talet. Sedan finns så klart också företagens direktrekrytering och arbeten som förmedlas via egna kontakter.

Affärsmodellerna hos rekryteringsföretagen skiljer sig åt och det är en bransch där olika former av nya koncept gärna prövas. Speciellt i goda tider. Det är lätt att etablera sig som aktör i branschen. Verksamma konsulter spänner därför över 0-+30 års erfarenhet och har olika inriktningar. Det är inte konstigt att många undrar vad olika företag och konsulter står för, vad man får för ett visst arvode och hur arbetsprocesserna egentligen ser ut och skiljer sig från varandra.

För kandidater är den spretiga branschen många gånger en svårarbetad marknad. Man får skicka sina handlingar eller knappa in sina uppgifter en masse och har svårt att få den personliga kontakt som man skulle önska sig. Detta för att de flesta konsulter arbetar uppdragsstyrt och för att samordningen av CV-hantering är svår på grund av lagar, konfidentialitet och konkurrenssituation.

Mycket kommer fortsättningsvis att utvecklas inom branschen men än så länge är det bökigt för både uppdragsgivare och kandidater att riktigt veta vad som är vad och varför det är på ett visst sätt (så vida man inte är väl insatt, så klart). Det är därför bra att föra ett öppet samtal om rekrytering och vad det innebär för olika involverade parter. Det är vi alla – kandidater, kunder och rekryteringskonsulter, som tillsammans kan göra lyckade rekryteringar.

Finns det någon fråga eller åsikt om rekrytering som du vill lyfta fram?

Titti has been active in Executive Search since the early 1990s, mostly in an international context. She is a certified psychologist specialising in group and individual development. Titti has broad experience from different industries and the key themes of her assignments are growth and change leadership.

Twitter LinkedIn 

Posted in Dagsnoteringar, Rekrytering | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se