Sofia Bågstam

NAMN:
Sofia Bågstam

ROLL:
Executive Search Consultant

INRIKTNING PÅ UPPDRAG:
Förändringsledning och affärskritiska specialistroller

BAKGRUND:
Jag har arbetat med Executive Search sedan 2011. De första åren hade jag ett tydligt fokus på Telekom, en bransch präglad av hög förändringstakt; ny teknik lika med nya produkter och affärsområden vilket innebär ett nytt behov av kompetens. Jag ser många likheter med Bank- och finansbranschen vilken varit mitt fokus de senaste fem åren. Jag har fått förmånen att hjälpa kunder att verkställa stora digitala förändringar genom att tillsätta och utveckla deras förändringsledare.

Jag är utbildad nationalekonom. Innan jag började med rekrytering arbetade jag först inom banksektorn och senare inom offentlig förvaltning.

SOM PERSON:
Målmedveten och resultatorienterad. Vill förstå hur saker hänger ihop. Med ett genuint intresse för hur olika branscher fungerar har jag också fått stor förståelse för hur människor agerar och för deras drivkrafter. Att skapa effektiva beslutsunderlag, långsiktiga relationer och att överträffa förväntningar är starka drivkrafter hos mig.

VARFÖR KONSULT I AIMS INTERNATIONAL?
AIMS International erbjuder en möjlighet att vidga min kompetens inom Executive Search på ett internationellt plan. För att kunna bli en långsiktig och strategisk partner är en internationell verksamhet avgörande. Med ett stort intresse för globalisering och digitalisering så blir det internationella perspektivet ett måste så väl som en fantastisk förmån.

TANKAR OM KUNDER OCH KANDIDATER:
Djup förståelse för kundens affär är en förutsättning för att hitta de bäst lämpade kandidaterna, och vice versa. Förmågan att ge kandidaterna relevant information om bolaget skapar ett större intresse för den aktuella rollen. För mig betyder ett Executive Search-uppdrag att kunden gett mig ansvar att styra urvalet av kandidaterna. För att lyckas med det är det avgörande att jag också har kandidatens förtroende.

INTRESSEN:
Jag tycker mycket om yoga, vilket för mig är såväl en fysisk som mental praktik. Jag är utbildad inom området för personlig utveckling och tycker om att läsa böcker som resonerar kring de filosofiska aspekterna av vår verklighet, människans psykologi och våra relationer.