Tag archives for Ålder

Om ledaregenskaper och ålder

Ålder är en het och ofta känslig fråga i rekryteringssammanhang. När är man för gammal? Åldersdiskriminerar vi i arbetslivet? För oss som letar efter ledare och specialister spelar åldern på kandidaten sällan någon roll. Det handlar om vem som är mest lämpad för uppdraget. Det är dock viktigt att lyfta frågan om åldern på ett nyanserat sätt. Samtidigt som pensionsåldern höjs är vi generellt sätt dåliga på att ta tillvara på äldre personers kompetens och erfarenheter. Drivkraften och kompetensen behöver inte försvinna bara för att man blir äldre.

Trevor Archers har forskat på skillnader i olika chefsgrupper kopplat till åldern och funnit en hel del intressant. Forskningen består av en genomgång av 9000 personlighetstest på kandidater som sökt chefstjänster mellan åren 2006 – 2012. Man fann skillnader i ledarskap hos yngre respektive äldre chefer enligt följande:

Yngre chefer

 • Detaljstyrning och organisering.
 • Driver egna initiativ.
 • Styr och följer upp projekt och resultat.
 • Skapar resultat genom att driva processen.
 • Beslutsprocessen baseras på egen övertygelse.
 • Ser sig själv som centrum för resultat.
 • Skapar visioner och mål.

Äldre chefer

 • Helikoptersyn och helhets­perspektiv.
 • Ger plats till andras initiativ.
 • Delegerar ansvar, släpper fram andra.
 • Skapar resultat genom att värna om lagandan.
 • Tar med andras feedback och åsikter i sin beslutsprocess.
 • Ser medarbetarna som centrum för resultat.
 • Skapar samarbete och team för att nå mål.

Vad som framkom är bland annat att yngre chefer är bättre på att koncentrera sig och har större känsla för detaljer. Hos yngre finns också en högre grad ambition och karriärmedvetenhet. Äldre chefer har generellt sett mindre kontrollbehov och är bättre på att delegera ansvar. Egenskaper som får större utrymme med åren är: inflytandesfär, tolerant inställning och tillit till andra.

Rätt använt kan dessa insikter hjälpa oss att hitta ledare som passar bäst för en specifik roll i ett specifikt sammanhang. Om vi oftare kan tänka förbi ålder har både uppdragsgivare och kandidater mycket att vinna!

Läs mer om forskningen kring chefsegenskaper och ålder.

2I7A0067-560

Posted in Ledarskap | Leave a comment

41-50-åringar hetast på arbetsmarknaden

Fyra av fem chefer rekryterar efter ålder.

Tidningen Chef har gjort en chefsundersökning kring ålder och chefsskap. Den visar bland annat att 73% av de tillfrågade cheferna har en uttalad policy om att se till att arbetsgruppen består av medarbetare i olika åldrar och rekryterar utifrån den policyn.

Endast 3% rekryterar helst unga medarbetare. Nästan hälften av cheferna i undersökningen tycker att ålder är en viktig faktor. Nyttig läsning för de som tror att de är för gamla för att söka vissa jobb och samtidigt en viktig påminnelse om att det likaväl kan vara en nackdel att begränsa sig i sitt urval när man söker kandidater till en tjänst.

Läs hela undersökningen.

Posted in Ålder, Ledarskap, Rekrytering | 1 Comment

Är jag för gammal?

Är det verkligen fyra år sedan sist? Har barnen blivit sådär stora? 20-års jubileum? Dags för 50-årskalas? Börjar pensionsåldern närma sig?

De flesta känner säkert igen sig. Man upplever en stund av perspektiv och inser att åren rusat i väg. Bilden i spegeln och nytagna fotografier visar en person med ett, till vissa delar, förändrat yttre. Lite högre hårfäste? Några extra kilon? Grå i stället för blond? Eller kanske mer vältränad och snyggare klädd än någonsin? Kanske någon som landat i sig själv? Någon som börjat om på nytt spår professionellt och/eller privat?

Vilken livsbana vi än må befinna oss på så åldras vi, och det märks naturligtvis. För många av oss sker dock inte ”förfallet” inuti. Där är vi ofta märkbart ålderslösa. Vi har erfarenheter och mognad som ger glädje och säkerhet. Vi är i stort sett samma personer, men vi struntar mer i vad andra tycker och känner oss säkrare på vad som är viktigt i livet.

Hur ska vi då förhålla oss till egen och andras ålder när det står en sak på CV:n, medan den verkliga åldern verkar vara något högst relativt?

Som executive search-konsulter möter vi, kanske oftare än många andra, frågor kring ålderns betydelse i arbetslivet och karriären. Finns det något intresse för en sådan som mig? Har jag någon chans nu när jag är si och så gammal?

Tyvärr ser många rekryterande företag alltför snävt på åldern. Vi vill ha någon i 30-40-årsåldern, säger de. Vid djupare diskussion framgår dock ofta att huvudfrågan inte gäller den faktiska åldern, utan behovet av driv och entusiasm hos kandidaterna.

Jag har själv arbetat länge med rekrytering. Det har inneburit otaliga möten med kandidater i alla åldrar. Någonstans på vägen har jag blivit immun. När man fokuserar på en människa – på vem hon är, vad hon kan och vad hon vill – så är åldern ibland helt missvisande. I dag går jag på min personliga uppfattning i stället för att se på födelseåret. Tyvärr kan detta slå åt båda hållen för kandidaterna. Det handlar inte bara om att ge någon med högre ålder chansen. Det kan lika väl handla om att välja bort någon som inte har glöden och viljan.

Till dig som är kandidat och har funderingar kring din ålder – försök att ge utrymme för din personliga vetgirighet, utveckling och glädje. Gör det du tycker om och ser som viktigt. Ta dig själv på allvar. Det är aldrig för sent att göra ett nytt val i livet!

Till oss alla: Lägg åldersdiskrimineringen åt sidan och upptäck vad som finns i människan du har framför dig.

Posted in Ålder, Rekrytering | Leave a comment

Följ oss på Twitter

Kategorier

Ett viktigt samtal

Ett viktigt samtal

Här kan du läsa Titti Hammarlings bidrag i Finska Akademiens bok Kommunikation. ”Bakom all kommunikation finns människan. Där står du och jag.”
Läs mer
.
Boken Kommunikation kan beställas här

Att välja ledare

Att välja ledare

Det ger status och pengar och är ofta glamoröst. Men att vara ledare innebär också ständig press och massor av ansvar, sägs i boken Att välja ledare. Läs mer om boken här.


AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | +46 8 756 73 30 | info@aimsinternational.se