Tag archives for Auktoriserad

Vidareutbildning för Search-konsulter

Utbudet av utbildningar och seminarier är allmänt sett STORT men om man tittar på vidareutbildningar för rekryteringskonsulter så hittar man knappt något av intresse.

Det råder ESK nu delvis bot på genom att satsa på ESK Academy. Det är verkligt välkommet och jag tänker delta när jag har möjlighet. Självklart!

Som rekryteringskonsult bidrar man till verksamheters, ledningars och enskilda människors framtidsmöjligheter. Det arbete man gör spelar stor roll för resultat och trivsel. Det gäller att ligga i framkant och hålla sig i god konsultform så att man kan prestera något som gör både uppdragsgivare och kandidater till vinnare.

Så – vad gör jag själv för att stärka mig i min profession som searchkonsult?

Min auktorisation i ESK och via den möten med framstående kollegor i branschen är en slags bas.

Under många år har jag arbetat som ansvarig för internationella rekryteringar och som representerat Sverige i ett stort internationellt nätverk. Jag har inte den ansvarsrollen i dag men bär med mig det internationella perspektivet och ser till att jag följer utvecklingen för rekrytering på olika marknader.

Personligen har jag stort intresse för framtidsfrågor, kreativitet, innovation och utveckling av såväl affärer som ledare och personer. Att själv söka ny information och att lära av av personer som är skickliga inom de nämnda områdena är mycket inspirerande för mig. Sociala medier har också under en period gett många värdefulla nya intryck. Som konstnär och psykolog får jag ändå en stor del av min energi och personliga utveckling från konst och samtal med intressanta människor. Kanske inte så lätt att se kopplingen till search-rollen men för mig är det mina största källor till nytänkande.

Sist men inte minst så har vi rekryteringsprocessens olika delar. Man ska aldrig slå sig till ro med den som något man kan och därmed inte ifrågasätter. Det som går att göra bättre och smidigare försöker jag göra bättre och smidigare. Rekrytering är ju någonting rörligt och föränderligt.

IMG_3368

Posted in Rekrytering, Utveckling | Leave a comment

ESK

I tisdags hade föreningen för Sveriges Executive Search Konsulter (ESK) sitt höstmöte. Jag är medlem och är därmed aktoriserad searchkonsult. Jag har suttit i styrelsen och också varit föreningens ordförande. Har jag bara möjlighet så går jag på de möten som arrangeras. Det ger mycket att utbyta idéer om rekrytering, träffa kollegor och att lyssna på intressanta föredrag och nyheter som rör branschen. Framför allt ser jag det som viktigt att blicka framåt och bidra till att vi som yrkesgrupp håller högsta kvalitet i våra uppdrag.

Temat för höstmötet var den här gången “Att leda och leva i kris”. Gästande föredragshållare var Jan Åke Jonsson, f.d. CEO SAAB och Carolina Neurath, journalist på SvD och författare till “Den stora bankhärvan”. Ska jag välja ut en sak jag själv tog med mig från programmet så var det påminnelsen om dagens krav på VDar och andra nyckelpersoner att  leda i en tillvaro av hög grad av komplexitet och snabbhet. Självklart i och för sig. Men viktigt att fundera över hur ledare på bästa sätt ska rusta sig inför detta och vad vi searchkonsulter kan göra för att hitta så väl lämpade kandidater för utmaningen som möjligt.

Posted in Rekrytering | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se