Tag archives for Bra

Hur bra är en “bra rekrytering”?

Är det en bra rekrytering om man fyller en lucka? Att rekryteringen genomfördes snabbt och billigt? Att få in någon i verksamheten med ett starkt CV? Är det kanske att någon passar in? Talar samma språk? Delar våra värderingar? Någon som bidrar till god stämning? Påverkar vårt resultat och vår långsiktiga utveckling? Stannar länge? Lever upp till kraven? Överträffar förväntningarna?

Ansvarar man för eller är involverad i rekryteringsarbete vill man göra ett högkvalitativt arbete. Vi inser alla att det är viktigt med rätt person på rätt plats för att en verksamhet ska kunna utvecklas enligt plan. Men vad ÄR egentligen en bra rekrytering? Och HUR bra är bra i det här sammanhanget?

Börjar man skrapa på ytan av vad som är framgångsrik rekrytering möter man en rad frågetecken. För man får olika svar beroende på vem man frågar och vilka kriterier man har.

Vem ska avgöra? Vad och hur ska man mäta?

I Linkedin Talent Solutions “Global Recruiting Trends 2016” tillfrågades 3 894 beslutsfattare inom rekrytering bl.a. om hur de såg på de egna utvärderingsmetoderna av hur bra rekryteringar sköts. Endast 33% av de tillfrågade ansåg att deras metoder att mäta kvaliteten på rekryteringar var effektiv.

Det finns alltså en stor potential och möjlighet att förbättra rekryteringsarbetet. Sekundärvinsterna av det kan vara enorma. Börja därför att göra förbättringar. Allt kan inte falla på plats på en gång men varje steg är ett steg som kan betyda mycket för er verksamhet.

Här kommer några tips för att göra bättre rekryteringar:

1. Ha tydliga framgångskriterier för just er verksamhet. Vad är det som gör en rekrytering bra för er? Välj kriterier som är lätta att mäta och kommunicera kring.

2. Ha inte för bråttom. Många lockas i dag av en snabbt-och-billigt-mentalitet. Bra rekryteringar tar dock tid.

3. Är du rekryterande chef? Delegera inte arbetet kring kraven och vad du vill uppnå med en rekrytering.

4. Var noggrann med uppdragsformuleringen. Lyft blicken från bakgrund och teknisk kompetens. Tänk mer på person och framtida bidrag. På förmåga att kunna växa och förändras med er.

5. Det är inte bara kandidaten det hänger på – att hen ska vara rätt. Se din/er egen del i processen. Vad ni kan göra bättre. Hur ni tar vara på talang när den väl finns i ert företag.

6. Samarbetar du/ni med rekryteringskonsult? Låt konsulten göra ett grundligt förarbete och säkerställ att hen förstår er strategi och det konkreta uppdraget. Också era specifika behov och era rekryteringskriterier.

7. Se långsiktigt på värdet av en rekrytering. Försök att ha några för er relevanta tidsmässiga avstämningspunkter för ert värderingsarbete.

Lycka till!

Välkommen att höra av dig för fördjupad diskussion enligt kontaktinformationen här.

Street art från London, Marcopolo.

Posted in Rekrytering, Tips | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se