Tag archives for Coach

Coaching här och nu

Det finns många situationer då man behöver / önskar sig en personlig coach. Det kan vara för att man vill åstadkomma någonting speciellt men inte riktigt får till det. Mål man vill nå. Mönster man vill bryta. Problem som är svåra att lösa. Konflikter. För många, som är framgångsrika inom sina områden, väntar man inte tills man upplever problem innan man anlitar en coach. Den coachande relationen och processen hjälper en att ligga i framkant och att växla ut den egna förmågan. Man får en utväxling i av att ha någon att matcha sina tankar och aktiviteter mot. Någon som utmanar en och som tror på en.

Nu i Corona-tider hopar sig frågetecknen inför framtiden och hur man ska göra bästa möjliga exit. Som en följd är behovet av coaching större än någonsin.

Under de kommande månaderna erbjuder vi därför skräddarsydda, korta eller längre, digitala och mobila program med särskilt fokus på att coacha dig eller nyckelpersoner i er verksamhet i att handskas med de aktuella utmaningarna och komma vidare på bästa sätt.

Våra Här & Nu coachande program sträcker sig från några timmar till några månader. Skriv konfidentiellt om dina önskemål och/eller ställ frågor på coaching@aimsinternational.se Du kan också kontakta någon i teamet för avstämning kring ditt specifika behov.

Välkommen!

coaching här och nu

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Millennials visar vägen

Vad driver Millennials* i sina karriärval? Nyligen publicerade artiklar visar att det finns tre viktiga punkter.

  1. Rättvis lönesättning
  2. Att göra sin röst hörd
  3. Att det finns ett starkt ledarskap

Jag upplever att det varit mycket debatt om Millennials som handlat om att de varit svåra att förstå sig på. Att de inte riktigt gått att samarbeta med på det sätt vi kanske är vana vid och att de inte gett sken av att vara särskilt ambitiösa. Det är extra roligt att då få ta del av en undersökning på Great Rated, ett företag som undersöker arbetsplatser tillsammans med ett inlägg på A Great place to work. Den visar på att millennials vill bli sedda som personer, inte bara som anställda. Man vill ha en mer human arbetsmiljö. Fler som var nöjda på sin arbetsplats säger sig vara det på grund av att de har en rättvis lönenivå. Det är alltså okej att arbeta mycket bara lönen är rättvis. Och så vill de överlag ha kompetenta ledare.

I en annan äldre artikel på Forbes läser jag bland annat att 64% av Millennials vill vara med och göra världen till en bättre plats att vara på.

Att 88% hellre vill ha en arbetskultur byggd på samarbete snarare än en tävlande miljö.

72% vill vara sin egen chef men av de som vill ha en chef önskar 79% att chefen ska vara mera som en coach eller mentor.

Kan Gen. Y vara med och arbeta för mera humana arbetsplatser där alla blir uppskattade som individer så ser jag fram emot morgondagens ledarskap. Tittar vi på USA kommer 86 miljoner människor, motsvarande 40% av all arbetskraft 2020 bestå av Millennials.

Jjag tycker det är intressant att tänka på hur vi kan utveckla oss i frågor kring ledarskap. Att lära oss att lyssna bättre på millennials så att vi kan utvecklas tillsammans.

The One

*Millennials även kallad Generation Y, de som är födda runt tidigt 1980-tal till tidigt 2000-tal.

Posted in Ålder | Leave a comment

Kan man älska sitt jobb?

Läser en artikel om tips kring ledarskap. Fastnar i funderingar kring vad Kara Goldin CEO på Hint Water säger, nämligen: “Love your company”. Man kan ju i och för sig fundera på vad Love är i sammanhanget men jag gillar verkligen tanken på att ha något slags passionerat förhållande till sin arbetsplats och eller företag.

Vi definierar det lite på vårt eget sätt: Hammarling Art & Consulting bygger på värden som pålitlighet, resultatfokus, förnyelse, relationsmedvetenhet, inspiration och glädje i arbetet.

Fyra tips om ledarskap

På jobbet

Posted in Ledarskap, Reflektion, Utveckling | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se