Tag archives for ESK

Inget ESK från 2016

Från och med 2016 väljer jag att inte längre vara medlem i ESK (Föreningen för Sveriges Executive Search konsulter). Medlemskapet är personligt men i praktiken har hela vårt företag levt och verkat i samklang med ESKs normer och rekommendationer.

I många år har jag varit med i föreningen, blivit auktoriserad där, haft ett kollegialt utbyte, engagerat mig i styrelsearbete och även varit ordförande under en period. Allt för att vi Executive Search konsulter som yrkesgrupp ska erbjuda kunder ett högkvalitativt och etiskt arbete. Det har också varit viktigt att själv få lära och utvecklas i takt med ändrade krav på vår bransch.

Allt har dock sin tid. Stort tack till ESK men nu fortsätter vi utvecklingen av vårt arbete och oss själva i ett internationellt sammanhang. Vår verklighet är att det är där vi till stor utsträckning möter våra kunder och gör våra uppdrag. Det är där utvecklingen av ett strategiskt och framtidsinriktat Executive Search går i takt med våra egna ambitioner.

Vi är verkligt taggade inför 2016 och allt som det har möjlighet att föra med sig.

Foto: Göran Arvidson

Posted in Executive Search, Hammarling Consulting, Rekrytering, Utveckling | Leave a comment

Hur har vi det med makten?

För två veckor sedan deltog jag i ESK Academy, som är ett utbildningsprogram för auktoriserade Executive Search Konsulter i Sverige (www.esk.se). Det var ett intressant seminarium om makt med Jan Holmgaard, fil. dr i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Personligen tycker jag mycket om när man får närma sig komplexa ämnen som makt från ett filosofiskt håll. Det är frågorna som då är intressanta. Hur man själv tänker och förhåller sig. Vilka diskussioner som föds. Vad man tar med sig i form av insikter och fortsatta tankar när man skiljs åt för dagen.

Jag tänker inte recensera seminariet. Jag tänker heller inte ge någon allmän beskrivning av makt. För lite bakgrund kan man exempelvis läsa om makt på Wikipedia.

Det jag vill är att vi ska tänka till kring vårt sätt att handskas med makt.  Genast det finns en relation så finns det makt. Vi utövar makt över någon eller någon annan utövar makt över oss. Vare sig vi vill det eller inte. Vare sig vi är medvetna om det eller ej. Det handlar om allt från barn-förälder, vänskaps, kärlek, arbete, samhälle etc. Makten i sig är neutral men vi gör den till något positivt eller negativt och vi växlar i maktposition och -balans från situation till situation. Från relation till relation. Det är därför bra för oss alla att ibland stanna upp och tänka till hur vi har det med makten.  Hur vi förhåller oss till den.  Vad den gör med oss. Vårt förhållningssätt och vår grad av medvetenhet ger konsekvenser i vårt umgänge med andra. Bara att känna efter om makt är något negativt eller något som ger möjligheter och vad vi medvetet gör av vår egen situation är värdefullt för oss alla och våra relationer med andra.

Eftersom vi arbetar med rekrytering av ledare så är maktfrågan närvarande i det mesta vi gör. Vi vill och behöver ha ledare som använder sin makt på ett konstruktivt sätt. Vi behöver också se hur vi som konsulter har stor makt i uppdragen. Ökad medvetenhet i dessa frågor ger mycket gott. Seminariet blev en påminnelse om att vi mer aktivt behöver föra samtal kring maktfrågor. För att makt ska användas till positiv utveckling. För att gott ledarskap ska få genomslagskraft.

Några frågor att fundera över:

Vad har jag för makt?

Hur handskas jag med makt?

Hur kan jag göra mer konstruktiva val i förhållande till makt?

 

Fågeln

Posted in Executive Search, Ledarskap, Utveckling | Leave a comment

Vidareutbildning för Search-konsulter

Utbudet av utbildningar och seminarier är allmänt sett STORT men om man tittar på vidareutbildningar för rekryteringskonsulter så hittar man knappt något av intresse.

Det råder ESK nu delvis bot på genom att satsa på ESK Academy. Det är verkligt välkommet och jag tänker delta när jag har möjlighet. Självklart!

Som rekryteringskonsult bidrar man till verksamheters, ledningars och enskilda människors framtidsmöjligheter. Det arbete man gör spelar stor roll för resultat och trivsel. Det gäller att ligga i framkant och hålla sig i god konsultform så att man kan prestera något som gör både uppdragsgivare och kandidater till vinnare.

Så – vad gör jag själv för att stärka mig i min profession som searchkonsult?

Min auktorisation i ESK och via den möten med framstående kollegor i branschen är en slags bas.

Under många år har jag arbetat som ansvarig för internationella rekryteringar och som representerat Sverige i ett stort internationellt nätverk. Jag har inte den ansvarsrollen i dag men bär med mig det internationella perspektivet och ser till att jag följer utvecklingen för rekrytering på olika marknader.

Personligen har jag stort intresse för framtidsfrågor, kreativitet, innovation och utveckling av såväl affärer som ledare och personer. Att själv söka ny information och att lära av av personer som är skickliga inom de nämnda områdena är mycket inspirerande för mig. Sociala medier har också under en period gett många värdefulla nya intryck. Som konstnär och psykolog får jag ändå en stor del av min energi och personliga utveckling från konst och samtal med intressanta människor. Kanske inte så lätt att se kopplingen till search-rollen men för mig är det mina största källor till nytänkande.

Sist men inte minst så har vi rekryteringsprocessens olika delar. Man ska aldrig slå sig till ro med den som något man kan och därmed inte ifrågasätter. Det som går att göra bättre och smidigare försöker jag göra bättre och smidigare. Rekrytering är ju någonting rörligt och föränderligt.

IMG_3368

Posted in Rekrytering, Utveckling | Leave a comment

ESK

I tisdags hade föreningen för Sveriges Executive Search Konsulter (ESK) sitt höstmöte. Jag är medlem och är därmed aktoriserad searchkonsult. Jag har suttit i styrelsen och också varit föreningens ordförande. Har jag bara möjlighet så går jag på de möten som arrangeras. Det ger mycket att utbyta idéer om rekrytering, träffa kollegor och att lyssna på intressanta föredrag och nyheter som rör branschen. Framför allt ser jag det som viktigt att blicka framåt och bidra till att vi som yrkesgrupp håller högsta kvalitet i våra uppdrag.

Temat för höstmötet var den här gången “Att leda och leva i kris”. Gästande föredragshållare var Jan Åke Jonsson, f.d. CEO SAAB och Carolina Neurath, journalist på SvD och författare till “Den stora bankhärvan”. Ska jag välja ut en sak jag själv tog med mig från programmet så var det påminnelsen om dagens krav på VDar och andra nyckelpersoner att  leda i en tillvaro av hög grad av komplexitet och snabbhet. Självklart i och för sig. Men viktigt att fundera över hur ledare på bästa sätt ska rusta sig inför detta och vad vi searchkonsulter kan göra för att hitta så väl lämpade kandidater för utmaningen som möjligt.

Posted in Rekrytering | Leave a comment

Att välja ledare

”En bok som verkligen har allt”

Det ger status och pengar och är ofta glamoröst. Men att vara ledare innebär också ständig press och massor av ansvar, sägs i boken Att välja ledare.

Att välja ledare (Natur & Kultur) blev 2005 vinnarboken i tävlingen Årets Bokstöd, arrangerad av Personal & Ledarskap. Juryns motivering: “Djupgående studie och reflektion kring vad som utmärker excellent svenskt ledarskap. Levande berättelser som berikar bokens resonemang kring val av ledare i framtiden.”

Bokens författades av Svenolof Karlsson, Ingalill Holmberg och Hans De Geer. Initiativet till boken togs av Titti Hammarling inom ramen för hennes styrelseuppdrag i branschorganisationen ESK.

Som uppföljning arrangerade ESK i samarbete med IFL flera konferenser på bokens tema.

Ett syfte med boken var att visa komplexiteten när ledare söks och utses, säger Titti Hammarling:

“Framgång och misslyckande i en organisation är alltid relaterat till ledarskapet. Det är viktigt för oss inom executive search att ta plats i den diskussionen och reflektera över vårt eget ansvar.”

Det var första gången executive search fick en mer utförlig beskrivning i Sverige och uppmärksamheten i media var betydande.

Bland annat sände TV 24 sände flera gånger en diskussion i ämnet mellan Arvid Lagercrantz och bokens författare Svenolof Karlsson. Dagens Industri tog flera gånger upp bokens frågeställningar i egna artiklar

Georg Uggelberg i Personal & Ledarskap gav boken högsta betyg, fem stjärnor, i alla de tre kategorierna (vardagsnyttig, inspirerande, lättillgänglig):

“Det är sällan managementlitteraturen berikas med en bok som verkligen har allt; en fantastisk layout, en spännande och mångsidig belysning av bokens huvudtema, pedagogisk omväxling med insprängda citat och exemplifieringar.”

Du kan läsa ett parti ur kapitlet om medias roll här.

 

Posted in Bokbidrag | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se