Tag archives for Executivesearch

Hitta ditt varför!

Den vanligaste frågan vi får just nu i våra kunddialoger är: – Berätta nu vad det var som gjorde att ni valt att starta upp en ny verksamhet.

För oss är svaret enkelt. Vi verkar i en bransch som vi upplever börjat spreta de senaste åren när det kommer till kundfokus och kvalitet och det vill vi ändra på. Vi vill göra skillnad för både kunder och kandidater genom en närvarande, personlig och rådgivande approach tillsammans med en stark passion och kunskap om näringslivet. Vi vill skapa det lilla och personliga i det stora sammanhanget och verkligen göra skillnad med vår gedigna erfarenhet inom Executive Search, Board Services och Talent Management. AIMS International har en stark övertygelse att rekrytering genomförs bäst lokalt och det gör att vi kan förena vår starka lokala förankring med en global täckning (på riktigt!) med kollegor i över 50 länder. Som AIMS International Sweden i södra Sverige står vi för innehållet och det innebär att entreprenören i oss också får utrymme! En annan viktig aspekt för oss båda är att tidpunkten i livet är rätt för att återigen arbeta med en etablering i kombination med att det var dags för en ny utmaning.

Att rekrytera nyckelpersoner och byta jobb är stora beslut och då vill vi kunna vara där som en långsiktig samarbetspartner. För att verkligen kunna göra det på rätt sätt krävs tid och fokus för varje individ och uppdrag med samarbeten som bygger på öppna, ärliga och verklighetsbaserade dialoger (ibland smärtsamt men viktigt). Vi tar på oss de uppdrag vi kan lösa och genomför inte fler uppdrag än det finns tid för!

Dessa ord kan förtydliga hur det är att samarbeta med oss:

Enkelt, träffsäkert, lyhört, personligt och långsiktigt.

Detta är vårt varför! Lite skämtsamt inte så mycket Rolex, flotta bilar och dräkter men vi bjuder gärna på rådgivning och goda samtal över en kopp kaffe. Välkommen att höra av dig så pratar vi gärna om ditt varför!

Emma & Louise

#executivesearch #boardservices #talentmanagement #aimsinternationalsweden #aimsinternational

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Att arbeta med Executive Search

Som jag skrev i inlägget Framtiden för Executive Search så förändras strukturen för rekryteringsbranschen på ett genomgripande sätt. Det ger möjlighet till förnyelse och förbättrat utbud av tjänster. Som Executive Search-företag vill man så klart verka för optimala matchningar mellan kunduppdrag och kandidater. I dag räcker det dock inte att hitta kandidater. Det handlar allt mera om det mervärde uppdragsgivare känner att de får via ett samarbete. Det handlar allt mer om hur vi arbetar som konsulter.

Här följer några punkter som som vi ser som viktiga i dagens Executive Search:

1. Executive Search handlar inte om att fylla luckor men behövs vid strategiska samarbeten och i speciellt komplexa fall. Det handlar om nivå, svårrekryterade roller, tid och när man vill bygga något speciellt. Få företag har Executive Search-kompetens internt. Många har försökt bygga upp sådan men det har visat sig vara lättare sagt än gjort – i varje fall att få den att fungera över tiden. Det beror till stor del på att Executive Search är mycket mer komplext än vad många tror. Våra kunder är ofta duktiga på rekrytering. Vår uppgift blir att komplettera dem där de behöver extern spetskompetens från en neutral part.

2. Det behövs exklusiva researchplaner för dagens Executive Search-uppdrag. Det går inte att förlita sig på någon specifik databas eller att falla tillbaka på ett eget nätverk. Hur stora de än må vara. Varje uppdrag får hos oss sin specifika plan.

3. I många uppdrag räcker det heller inte i dag med en duktig, erfaren konsult. Teamet har därför en nyckelroll hos oss. Inte bara så att vi delar uppdrag utan vi kompletterar varandra och arbetar nära ihop för att lösa uppdragen på bästa sätt för kund och kandidat.

4. Varje steg i en rekrytering behöver genomföras med största omsorg. Det gäller allt från analys av av kundföretaget i början av processen till bedömning av kandidaterna i slutet av densamma. Genvägar eller snabba lösningar kan vara frestande för att just snabbheten ofta förs fram som en viktig konkurrensfördel i rekryteringssammanhang. Det gäller dock att inte falla i den fällan utan att fokusera på effektiva flöden istället.

5. Som Exexutive Search-konsult behöver man kunna handskas med de ofta motstridiga kraven på transparens/konfidentialitet. Det är svårt men det går. Våra roller förändras på detta plan precis som de gör för ledarna vi rekryterar och har som kunder.

6. Det behövs konstruktiva samtal kring svåra rekryteringsfrågor. Vi ser att vi som Executive Search-konsulter har en viktig roll att fylla i det sammanhanget. Det gäller rekrytering av nya kompetenser. Att komma bakom ett ytligt tyckande om ålder, kön och mångfald. Att vrida och vända på de normer som vi har.

Att lyfta blicken och se vad ett företag behöver.

På sikt. Och i dag.

Today

 

Posted in Executive Search, Hammarling Consulting, Rekrytering | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se