Tag archives for Förändring

Bra start

Mitt absoluta favorituttryck vad gäller utveckling är: Var du än är så befinner du dig vid en bra utgångspunkt! Det innebär att hur tuffa mål du än har eller hur svårt du än har att bryta ett negativt mönster så är det bra att börja ditt utvecklings- och förändringsarbete här och nu. Att vi är på väg in i en höstperiod väcker extra många tankar om att vilja förändra. Det är uppstartstid för arbete, skola och nya tag. Kanske man vill något mer men är fast i gamla spår. Kanske man drömmer om en livssituation, ett arbete eller relationer som inte finns i ens tillvaro just nu.

Detta inlägg är tänkt som en inspirerande boost för dina utvecklingsplaner och vi på AIMS International önskar dig lycka till med höstens utmaningar! Här kommer fyra punkter som kan hjälpa dig att få en bra start.

  1. Vad vill du uppnå?

Sak samma om du har stora eller små utmaningar framför dig så behöver du vara realistisk och tydlig kring vad du önskar uppnå. Vaga mål gör lätt att ingenting händer, d.v.s. att du inget förändrar trots att du vill. Så var tydlig, som sagt. Bryt därefter ner ditt mål i aktiviteter och koppla de tänkta aktiviteterna till en tidplan. Ge dig stort och kontinuerligt utrymme att arbeta aktivt med projektet. Du kan inte förutsäga allt från start. Du kan förfina, bli allt mera exakt och få ökad insikt om framgångsfaktorerna för ditt projekt. Ta bort sådant som inte leder dig mot målet och bygg på med sådant som stärker och för dig närmare.

  1. Inre respektive yttre motstånd och hinder

Gör en analys av vilket motstånd och vilka verkliga hinder som gör det svårt för dig att nå det du önskar. Kanske finns där yttre, verkliga hinder. Hur ska du i så fall förhålla dig till dem? Kan du påverka dem? Går det att finna nya vägar som för dig förbi? Vi har också mycket inom oss som kan hindra. Prestige, rädsla, och negativa tanke- och handlingsmönster sticker hål på många vackra önskningar. Bara att bli medveten om egna hinder är ett steg framåt. Ta ett steg vidare och gör vad du kan för att få bort dem.

  1. Själv eller med hjälp utifrån

Ibland har vi kraft att förändra av egen maskin. Ibland behöver vi hjälp utifrån för att ge oss förutsättningarna att klara av det vi önskar. Precis som att någon tränar bra på egen hand kan någon annan lyckas nå sina mål med en PT. Sök hjälp utifrån ifall du inte kommer vidare på egen hand. Det kan vara allt ifrån en vän till en coach, mentor, eller terapeut, allt beroende på utmaningens art. Riktigt kraftfullt blir utvecklings-arbetet när det blir individuellt anpassat genom att egen intensiv insats kombineras med yttre stöd efter behov.

  1. Några tips för att lyckas

En god idé för många är att skrota försöket att ha balans i tillvaron. Att balansera är svårt och med allt vi ska räcka till för kan vi knappast behålla någon balans över tiden även om vi lyckas uppnå den i korta moment. Att istället tänka vad som är viktigast just nu kan göra det lättare att prioritera och hinna med just det viktiga utan att det andra behöver ”väga emot”. Att något får vila ett tag behöver inte innebära att det aldrig ska få högre prioritet i framtiden.

Tillåt dig att vara nybörjare. Prestige och behov att känna oss bra håller oss från att börja på nya, spännande och intressanta utmaningar för att vi räds känslan att inte kunna och att inte veta.

Ha en utvecklande höst!

Bra start

Posted in Reflektion, Utveckling | Leave a comment

Balansen i ledarskap mellan resultat och mellanmänsklig trivsel

Kanske är det pressen på kortsiktiga resultat som gör det? Fjärmandet från det personliga när man avancerar i karriären? Upplevd brist på tid? Normer? Otillräcklig investering i utveckling av det egna ledarskapet? Oberoende av anledning så ser vi att många ledare komma till korta i sin samverkan med medarbetarna. Det är svårt i dag att bli framgångsrik och omtyckt som ledare.

Jag skriver detta inlägg för att visa på den stora utvecklingspotential som finns för både verksamheter, ledare och medarbetare om personknutna delar av ledarskapet framöver får högre fokus som utvecklingsområde.

Vi hör och läser ständigt om hur ett framgångsrikt ledarskap ska vara. Resonemangen dras lätt mot ytterligheter och kläs i säljande uttryck för att fånga publikens/läsarnas uppmärksamhet. Ibland blir rubriken det som slår igenom utan att sammanhanget riktigt får ta plats. Ett exempel är hur det för några månader sedan skrevs en hel del om ”Snälla chefer” och att de lyckas bäst. Man relaterade för det mesta till Emma Seppälä och hennes artikel i Harvard Business Review men det omfattande resonemanget där svepte många av oss förbi. Personligen tycker jag att svenskans ”snälla chefer” väcker frågetecken. Att bara vara snäll som ledare blir inte rätt i en affärsverksamhet. Artikeln som helhet och Emma Seppäläs forskning i stort ger dock mycket värdefullt att ta del av. Läs gärna!

Artikeln: The Hard Data on Being a Nice Boss

Hemsida: Emma Seppälä – The Science of Happiness, health & Success 

Om vi har ett prestationsinriktat ledarskap med krav, resultat, leverans, måluppfyllelse i ena vågskålen så finner vi medarbetarnas/teamets trivsel, lojalitet och engagemang i den andra. Vi inser alla att ett framgångsrikt och bra ledarskap behöver innehålla bådadera. Att bara driva hårt mot resultat skapar otrivsel och får medarbetare att sluta. Det mänskliga samspelet bär på en framgångsfaktor som tyvärr ofta inte växlas ut. Ledaregenskaper som att se, bekräfta och motivera andra skapar en bra grund. Att sedan också gå mot uppsatta mål tillsammans och att skapa utvecklingsvilja och -möjligheter får medarbetare att prestera och känna att de hör till. Därtill skapas det också ett riktigt förtroende för ledaren.

Jag vill i detta sammanhang framhålla ett annat inlägg från Harvard Business Review av Jack Zenger och Joseph Folkman om just utmaningen att samtidigt leda genom resultat och medarbetarengagemang. Då det är kombinationen som leder till hållbar framgång visade det sig dock att endast 13% av de + 60 000 ledarna i undersökningen hade toppresultat på båda områdena.

Artikeln: How Managers Drive Results and Employee Engagement at the Same Time 

Med det kommer jag tillbaka till den potential som verksamheter har i att skapa möjlighet för chefer att utvecklas i sina personliga ledarskap. Jag hoppas också att allt fler chefer aktivt ska vilja investera mer i den egna personen och att bygga på med förståelse och styrka i mellanmänskliga frågor. I att samspela, leda team, motivera och inspirera samtidigt som man kan uttrycka tydlighet i mål och förväntningar väntar nämligen framgången.

Ledarskap. resultat och trivsel

Posted in Ledarskap, Reflektion, Uncategorized | Leave a comment

Att följa för att kunna leda

Ett framgångsrikt ledarskap samlar och visar vart man ska och varför.

Ett framgångsrikt ledarskap ger också plats åt andras mod och beslut följa. Det får medarbetarna att vilja bidra med sitt bästa och att växla ut sin utvecklingspotential.

Ingen ledare är dock bäst på att leda alla i allt och alltid.

Ledarskap i vår tid handlar allt mera om att ha förmågan att växla mellan olika roller inom ramen för sitt uppdrag. Man kan inte veta mest och bäst men man kan ta tillvara den kraft och den kompetens som finns runtomkring en. Man kan också se till att bli en mästare på att rekrytera framtidsspelarna. Man kan lära sig att ständigt uppdatera sitt förändringsledarskap.

Med de mångfacetterade utmaningarna som möter ledare i dag krävs det att man kan följa för att kunna leda en verksamhet till succé. Annars riskerar man att bli ett hinder när de som vet bättre skulle kunna bidra till framgång. Att följa inom olika områden innebär inte att man frångår sitt övergripande ledarskap. Det medför tvärtom att man själv som ledare är i utvecklande rörelse. Att ens medarbetare kan få växla ut sin potential och kompetens där de är istället för hos någon annan.

ledning

Posted in Dagsnoteringar, Ledarskap, Reflektion, Utveckling | Leave a comment

Bra start på utveckling

Vi har alla upplevt dem. Stunderna när vi plötsligt kommer till insikt. Ofta är det inte ens nytt det vi hör, läser eller ser, men budskapet når fram, går in och gör någonting med oss. Det vi upplever matchar våra behov och vi är mottagliga. Utan försvar och förutfattade meningar. Redo att förstå innebörden. En innebörd som får en speciell betydelse just för oss. Just då.

Små enkla händelser och budskap kan vid rätt tidpunkt göra att vi förändras. Utvecklas. Lär oss någonting nytt om oss själva och den värld vi lever i.

Det bästa som sägs eller skrivs i utvecklingssammanhang är sådant som blåser liv i oss. Som får oss att vilja och våga istället för att känna oss tvungna. Med tanke på allt förändringsarbete som pågår i våra verksamheter borde vi därför ge större utrymme åt vad en förändring betyder för den enskilde medarbetaren och dennes utveckling. All utveckling har nämligen ett motstånd kopplat till sig och det måste vi kunna förstå och hantera. Ofta slår motståndet krokben på ambitionen och viljan att utvecklas. Den svåra konsten blir att sänka motståndet i möjligaste mån och locka fram lusten till det som ska göras.

Om vi ser till det privata planet – till dig och mig – så är början på ett nytt år en tid då vi ägnar extra många tankar åt vad vi vill ha annorlunda i våra liv. Vi ger löften och gör upp planer. Även om varje dag är en bra dag för att påbörja en utveckling så finns det ett värde i att ge sig en bra start på året. Varför inte skapa den bästa av starter eller ännu hellre tänka på hela 2015 som ett personligt utvecklingsår?

Mycket sägs om utveckling som tyvärr triggar vårt motstånd istället för att väcka lust. Ett bra första steg är därför att ta bort alla borden och måsten och utgå från vad som verkligen är viktigt. Och att ge sig tid och förutsättningar att lyckas.

Delar här gärna med mig av några favorituttryck som jag tycker sporrar mig på ett bra sätt:

Det jag inte utvecklar avvecklar jag.

För att lyckas behöver jag troligtvis försöka flera gånger.

Var jag än är så står jag vid en bra utgångspunkt.

Med detta önskar jag dig en insiktsfull och positiv start på ditt utvecklingsarbete!

Posted in Reflektion, Utveckling | Leave a comment

Att leva förändring

Nästan alla våra uppdrag handlar om att hitta kandidater som i olika affärssammanhang ska leda förändring.

Idag räknar man med att kunskapsmängden fördubblas varje år och att kompetens har en halveringstid på 2,5 till 5 år (enligt Deloittes undersökning nedan). Då räcker det inte med att vara förändringsbenägen och öppen för utmaningar. Ledare behöver vara i konstant utveckling själva och de måste, utöver självklart förändringsarbete, klara av att mentalt leda, leva och sprida medvetenhet om förändring.

Den utvecklingen tar sin tid. Det handlar ju inte enbart om kompetens heller utan om att komma till insikt och om att mogna som ledare.

Deloittes undersökning, Global Human Capital Trends 2014 visar bland annat att 86% av de tillfrågade ansåg att det var brådskande och viktigt att utveckla ledare på alla nivåer. Ganska allvarliga siffror baserade på svar från 2532 olika företag i 94 länder.

Vi behöver fokusera än mer på förändringsledning i rekryteringar framöver men vi behöver också lägga om ledarutvecklingsprogram och allmänt öka kunskapen om hur det är att leva mitt i vår tids snabba förändring. Allt för att rusta oss att klara av de ständiga prioriteringarna i ledarskapet och att få andra att vilja göra det tillsammans med oss.

Här kan du läsa hela rapporten Global Human Capital Trends 2014.

Hoppas du får en skön söndag!
önskar
Titti och Göran

 

Posted in Ledarskap | Leave a comment

Vi ska flytta!

Du vet hur det är. Man tycker mycket om någonting och gör ingenting för att släppa greppet om det och gå vidare. Så har det varit för oss med studion under taket på Arbetargatan 33 i Stockholm. Studion har varit basen för verksamheten. Där har vi haft möten och intervjuer sedan 2008. Vi har också skapat och utvecklat mycket där. Själva har vi haft möjlighet att inspireras och lära nytt. Prövat idéer och gjort vår omvärldsbevakning. Vi har trimmat vårt sätt att arbeta med Executive Search för framtida behov hos kunder och kandidater.

Det fanns ingen tanke på att överge studion. Ibland är det dock precis som för våra kandidater när de blir uppringda om ett intressant uppdrag. Man har det bra men något ännu bättre visar sig som ett alternativ. Från och med mellandagarna kommer vi att finnas på ny adress i Gamla stan. Det kommer att bli bättre så. Det kommer att bli spännande. Från vår nya bas ska vi göra allt för att erbjuda Dig ett framgångsrikt och trevligt samarbete!

Gamla stan

Posted in Hammarling Consulting, Utveckling | Leave a comment

Business Agility

Sedan tidigare känner vi till agility i hundsammanhang men antagligen har du, precis som jag, också under senare tid hört talas om Business agility.

Business agility kan beskrivas som förmågan hos en verksamhet att snabbt anpassa sig till förändringar i omvärlden. Det kan handla om att smidigt anpassa varor och tjänster, arbetssätt, ledarskap och mänskliga resurser för att kostnadseffektivt vara i takt med förändringarna. 

Alla som arbetar med rekrytering, ledarskap och förändringsarbete håller säkert med om att det är viktigt för framgång att man i dag både kan förstå och förklara sin affärssituation. Att man kan fatta beslut och agera trots att osäkerhetsparametrarna är många och ständigt närvarande. Att man kan visa på väg och motivera andra.

Jag undrar dock över de kravprofiler vi tar fram när vi söker och bedömer nyckelpersoner. Vi får se upp så vi inte arbetar enligt gamla bedömningskriterier. Min känsla är att vi som konsulter måste skärpa oss för att ligga på framkant. Det är det våra kunder behöver när de anlitar en rekryteringskonsult.

Hur tänker du kring detta?

Posted in Ledarskap, Rekrytering, Utveckling | Leave a comment

Första steget

Det tog 536 blogginlägg på konstsidan Titti Hammarling Art innan jag satte mig för att skriva detta första för min konsultverksamhet.

Jag har velat blogga som konsult ett bra tag men har behövt tid att mogna i mitt förhållningssätt till vad jag ska skriva om och hur. Nu är det dags.

Ambitionen är att skapa en dialog kring rekryterings- och ledarskapsfrågor och att dela med mig av tankar och erfarenheter som jag har samlat på mig under många år som executive search konsult. Det är en självklarhet att mycket kring en search-verksamhet är konfidentiellt men jag tycker inte att man behöver hålla låg profil i allt. Tvärtom ser jag det som mycket viktigt att tala om rekrytering. Vi behöver ha en sund verksamhetsutveckling och ett gott ledarskap & medarbetarskap i våra företag/organisationer. Jag verkar som bollplank i frågorna i mitt dagliga arbete. Nu tänker jag bredda mig och skriva om dem här på bloggen också. De ämnen som jag brinner för förutom ledarskap och rekrytering är utveckling, förändring och kreativitet. Alltså börjar jag där. Detta är första steget på en spännande bloggresa. Jag ska göra mitt bästa för att du ska vilja följa med och uppleva värde.

Välkommen!

 

Posted in Denna blogg | 2 Comments

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se