Tag archives for Företag

Vill du vara mera kreativ?

Du kanske är en av dem som längtat/längtar efter att leva ett något annorlunda liv än vad du gör. Som har en konstnärlig/kreativ sida som inte får komma till uttryck för att något annat kommer emellan.

Kanske finns du i företagsvärlden och ser behov i er verksamhet att få in mer kreativitet i arbetet men vet inte riktigt hur det ska kunna bli verklighet.

I många år har jag, vid sidan av chefsrekryteringen, arbetat med individuella utvecklingsprogram. Från början var det med fokus på karriär, livsval och olika typer av problemlösning. Eftersom jag är både konsult och konstnär har jag med tiden blivit allt mer intresserad av kreativitetens roll i våra liv. Det skapande och nytänkande är livsviktigt för både enskilda människor och verksamheter.

Generellt sett är min erfarenhet att vi tyvärr har svårt att få in den på något naturligt sätt i vår tillvaro. Det gäller både enskilda personer och företag.

Jag ser att det är en skillnad mellan att utveckla sådant som har koppling till vänstra hjärnhalvans aktivitetsfält och sådant som styrs av den högra. Det är för att vi har större vana av det förra och för att vi där har ett språk. Vår skolgång och hela vårt samhälle kan sägas vara präglat av det vänsterhjärnhalviga. När vi ska närma oss det högerhjärnhalviga blir vi ofta ordlösa och lite skrämda. Så pass, i alla fall, att vi skjuter det vi skulle vilja göra framför oss.

Några reflektioner mot den bakgrunden:

1. Det gäller att börja. Och det gäller att börja om ifall man redan har börjat. Ständigt att börja om. Att gå från prat till handling. Att lägga grunden för nya vanor.

2. Kreativitet är sällan något plötsligt infall (även om sådana inträffar) utan en långsiktig process. Det är ungefär som med tur. Bara att tacka och ta emot när den kommer till en men inget man kan bygga sitt liv eller sin verksamhet på. Det är bra att försöka hitta kontinuitet och att göra det på ett sätt som passar i sammanhanget. Är det varje dag, varje vecka, varje månad eller vad som kan tänkas passa? Själv vill jag t.ex. helst måla varje dag. Det behöver inte vara länge men den rytmen gör mig mest bekväm och produktiv. Varje person och företag behöver hitta sin rytm och sitt sätt att vara i det kreativa.

3. Det gäller att utgå från den man är och det man har. Vem man än är och vad man än har. Där du befinner dig finns alltså din startpunkt.

4. Ett bra tips är att göra kreativiteten vardaglig. Vi har ofta så höga mål och krav att glappet mellan dem och nuläget medför att vi avskräcks och inte gör någonting. Så i stället för att skriva boken kan man börja skriva ner det man vill uttrycka. Istället för att måla ett mästerverk kan man måla. I företaget kan man istället för att brainstorma en gång om året föra in kreativiteten i affärsplanen, problemlösningen, kundservicen och samarbetet.

5. Vi behöver ta hand om kreativa idéer som kommer till oss. Samla dem och göra dem tillgängliga. Vrida och vända på dem. Bygga vidare på och utveckla både egna och andras bidrag. Det är kanske just den där idén som väcker reaktionen “Nämen, så kan man inte göra” som med bearbetning och tid kan bli din/er unika utvecklingsväg. Gå alltså inte och vänta på de stora, vackra, rätta idéerna. Om de kommer – Grattis! Under tiden: Jobba här och nu med det du/ni har.

En sak är säker. Många vill och kan leva mera kreativt och för företagen finns det en stor utvecklingspotential i att handskas bättre med kreativa flöden.

Mycket tacksam för synpunkter och kommentarer kring detta. Vad är din erfarenhet av att få det kreativa att fungera?

IMG_6503-2

IMG_6503-31

Posted in Kreativitet | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se