Tag archives for Höstmöte

ESK

I tisdags hade föreningen för Sveriges Executive Search Konsulter (ESK) sitt höstmöte. Jag är medlem och är därmed aktoriserad searchkonsult. Jag har suttit i styrelsen och också varit föreningens ordförande. Har jag bara möjlighet så går jag på de möten som arrangeras. Det ger mycket att utbyta idéer om rekrytering, träffa kollegor och att lyssna på intressanta föredrag och nyheter som rör branschen. Framför allt ser jag det som viktigt att blicka framåt och bidra till att vi som yrkesgrupp håller högsta kvalitet i våra uppdrag.

Temat för höstmötet var den här gången “Att leda och leva i kris”. Gästande föredragshållare var Jan Åke Jonsson, f.d. CEO SAAB och Carolina Neurath, journalist på SvD och författare till “Den stora bankhärvan”. Ska jag välja ut en sak jag själv tog med mig från programmet så var det påminnelsen om dagens krav på VDar och andra nyckelpersoner att  leda i en tillvaro av hög grad av komplexitet och snabbhet. Självklart i och för sig. Men viktigt att fundera över hur ledare på bästa sätt ska rusta sig inför detta och vad vi searchkonsulter kan göra för att hitta så väl lämpade kandidater för utmaningen som möjligt.

Posted in Rekrytering | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se