Tag archives for kompetens

Pålitlighet viktigare än kompetens

Vi känner alla till vikten av att göra ett bra första intryck. Numera har de flesta koll på hur man förbereder sig för viktiga möten men ibland blir det ändå inte som man tänkt sig. Det klickade inte helt enkelt.

Amy Cuddy har forskat på det här och kan ha ett svar på varför det inte alltid blir som vi tänkt oss. Hon menar att vi ofta fastnar i att framhäva vår kompetens. Särskilt i professionella sammanhang. Visst, det är viktigt att vara kompetent men i hennes bok, Presence framkommer det att värme och pålitlighet är viktigare än kompetens vid ett första intryck och forskningen visar att detta går långt tillbaka i evolutionen. Redan på stenåldern var det viktigare att personen du mötte hade goda avsikter snarare än att hen var en mästare på att göra upp eld. Amy Cuddy jämför det med dagens MBA-studenter som kämpar hårt för att vara kompetenta och ofta prioriterar ner sociala kontakter och nätverkande för att studera. Det är inte ovanligt att de har svårare att få jobb för att de har för små nätverk och inte är duktiga nog på att skapa förtroende.

Boken bygger bland annat vidare på hennes Ted talk om kroppsspråk. Föredraget har visats över 31 miljoner gånger på nätet och har gett henne stor respons. Hon skriver att boken inte bara vänder sig till dig som chef utan att Presence är något alla behöver. Delar av boken känns lite självklara men sättet det presenteras på blir en fin uppdatering / påminnelse.

En varm, pålitlig person som också är stark framkallar beundran, men först efter att du har skapat förtroende blir din styrka en gåva snarare än ett hot.

prepare-for-your-first-impressions

Boken Presence kan du beställa här.

Posted in Bokbidrag, Kommunikation, Utveckling | Leave a comment

Om ledaregenskaper och ålder

Ålder är en het och ofta känslig fråga i rekryteringssammanhang. När är man för gammal? Åldersdiskriminerar vi i arbetslivet? För oss som letar efter ledare och specialister spelar åldern på kandidaten sällan någon roll. Det handlar om vem som är mest lämpad för uppdraget. Det är dock viktigt att lyfta frågan om åldern på ett nyanserat sätt. Samtidigt som pensionsåldern höjs är vi generellt sätt dåliga på att ta tillvara på äldre personers kompetens och erfarenheter. Drivkraften och kompetensen behöver inte försvinna bara för att man blir äldre.

Trevor Archers har forskat på skillnader i olika chefsgrupper kopplat till åldern och funnit en hel del intressant. Forskningen består av en genomgång av 9000 personlighetstest på kandidater som sökt chefstjänster mellan åren 2006 – 2012. Man fann skillnader i ledarskap hos yngre respektive äldre chefer enligt följande:

Yngre chefer

 • Detaljstyrning och organisering.
 • Driver egna initiativ.
 • Styr och följer upp projekt och resultat.
 • Skapar resultat genom att driva processen.
 • Beslutsprocessen baseras på egen övertygelse.
 • Ser sig själv som centrum för resultat.
 • Skapar visioner och mål.

Äldre chefer

 • Helikoptersyn och helhets­perspektiv.
 • Ger plats till andras initiativ.
 • Delegerar ansvar, släpper fram andra.
 • Skapar resultat genom att värna om lagandan.
 • Tar med andras feedback och åsikter i sin beslutsprocess.
 • Ser medarbetarna som centrum för resultat.
 • Skapar samarbete och team för att nå mål.

Vad som framkom är bland annat att yngre chefer är bättre på att koncentrera sig och har större känsla för detaljer. Hos yngre finns också en högre grad ambition och karriärmedvetenhet. Äldre chefer har generellt sett mindre kontrollbehov och är bättre på att delegera ansvar. Egenskaper som får större utrymme med åren är: inflytandesfär, tolerant inställning och tillit till andra.

Rätt använt kan dessa insikter hjälpa oss att hitta ledare som passar bäst för en specifik roll i ett specifikt sammanhang. Om vi oftare kan tänka förbi ålder har både uppdragsgivare och kandidater mycket att vinna!

Läs mer om forskningen kring chefsegenskaper och ålder.

2I7A0067-560

Posted in Ledarskap | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se