Tag archives for Kontakter

Till våra kunder, kandidater och kontakter

Vi vill med detta underlätta för dig att ha kontakt med och få det stöd du behöver från oss i AIMS International Sweden.

Situationen är extraordinär och vi tänker alla till kring hur vi ska agera på bästa sätt – både på ett personligt plan och i våra verksamheter. Vissa företag har redan hunnit långt medan andra står mitt i beslutsfattandet. Med kunskap, snabb hantering och medvetna handlingar kan vi alla påverka det som går att påverka och förhålla oss med respekt till det vi inte kan göra någonting åt.

Vi i AIMS International Sweden vill understryka att vi finns tillgängliga för dig och redo att hjälpa till där vi behövs. Du når oss på telefon, sms, email, WhatsApp, Facetime, Skype, Zoom, Teams, Messenger, mm för kontakt, samtal och digitala möten. På https://aimsinternational.com/en/company/aims-sweden/ hittar du fram till alla konsulterna i teamet.

Personliga möten är i vanliga fall viktiga för oss men inga processer och kontakter behöver avstanna på grund av coronavirusets framfart. Vi tänker också rent generellt att det är viktigt att inte isolera sig kontaktmässigt utan att vi kommer samman och gör vad vi kan för att hålla hjulen rullande. För vår del handlar det om att genomföra uppdrag, vara bollplank och att driva projekt tillsammans med kunder och kandidater.

Tills vidare arbetar vi inom AIMS International Sweden främst hemifrån och bedömer från fall till fall hur vi på bästa sätt hanterar möten. Som internationell verksamhet balanserar vi mellan riktlinjer och val i andra länder och de råd som ges här i Sverige.

Mycket kan inte göras just nu men låt oss gemensamt greppa de möjligheter som finns.

Hälsningar,

Titti, Göran, Mikko, Rickard, Börje och Thomasine

Vi finns här för dig!

Posted in AIMS International Sweden, Partners i AIMS International, Utveckling | Leave a comment

Visst hoppas vi på flyt

Önskar kunder, kandidater och alla andra som läser detta ett framgångsrikt 2012!

Vi har stigit in i ett år med många frågetecken fästa vid den nya sifferkombinationen. Det ekonomiska läget är allvarligt i stora delar av världen och många räknar med ett tufft år. Den som har anlag för oro kan spä på med en lång rad hotbilder. Ja, vi har t.o.m. teorierna om jordens undergång 2012.

Själv har jag summerat 2011 som ett år med mycket arbete men med verkligt flyt både i konsult- och konstverksamheten. Målen och förväntningarna överträffades. Vi har haft fullt med uppdrag hela året och inom måleriet har jag haft separatutställning på Galleri Lorentzon i Stockholm, deltagit i grupputställning HORSES på Galleria Fogga i Helsingfors, Art Fair, Caroussel du Louvre i Paris och Florence Biennale i Florens.

2012 har börjat bra av bara farten. Efter att ha stängt de flesta pågående uppdragen innan årsskiftet fick vi tre nya, spännande uppdrag strax innan jul. De flesta av våra uppdrag är rena sökuppdrag men jag arbetar också kontinuerligt med individuella utvecklingsprogram. Om kommande utställningar kan du läsa här. Bra så men om framtiden vet vi ändå ingenting.

Ändå är en sak säker. Hur utmanande ett år/en tillvaro än skulle bli så klarar vi oss bäst om vi står mentalt rustade inför lika scenarier, ser möjligheterna i det som är och är beredda att arbeta för det vi vill uppnå. Vill vi ha flyt så måste vi helt enkelt bli bra på att ta oss fram i det som är.

Min motivation är på topp för att fortsätta utveckla verksamheten och rekrytering är i mitt tycke mera intressant att arbeta med än någonsin tidigare. Jag ser därför fram emot alla kommande kontakter, idéutbyten och samarbeten! Och jag ser fram emot 2012.

Lycka till du också!

 

IMG_5347

Posted in Reflektion | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se