Tag archives for ledarrekrytering

Framtida ledarrekrytering

Just nu förändras hela rekryteringslandskapet. Det finns många utmaningar för rekryterande företag att hitta rätt ledare och nyckelkompetens. Det finns på samma sätt en rad utmaningar för Executive Search företag att hålla sig steget före och tillföra rätt typ av värde.

Det har alltid varit viktigt för oss att mötas för samtal kring de strategiska frågorna som rör rekrytering. Konkreta uppdrag finns ju i ett sammanhang.

Dock upplever vi kundsamtalen om det långsiktiga rekryteringsarbetet som allt mer betydelsefulla. Alla behöver söka efter framtida tillvägagångssätt för att lyckas. Ingen vet riktigt hur hur det kommer att bli. Ett givande och tagande med olika perspektiv är fruktbart. Vi behöver nå bortom generella analyser och policys för att komma åt de verkliga behoven och möjligheterna. Transparent, ömsesidigt och investerande. Det är där vi kan förstå, lära och dela med oss av kunskaper för att hitta de bästa lösningarna.

De bästa lösningarna för rekryterande företag.

De bästa lösningarna för kandidaterna.

Framtida ledarskap 2

Posted in Executive Search, Ledarskap, Rekrytering | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se