Tag archives for ledarskap. definitionen av ledarskap

Att leda är att vara en problemlösare

Business News Daily skrev nyligen om olika definitioner av ledarskap. Enligt Websters Uppslagsverk betyder ledarskap att ha makten och förmågan att leda andra människor. Det är en bra grund men ledarskap är så mycket mer än så. BND frågade 33 olika ledare hur de definierade ledarskap. Eftersom definitionerna får olika klang beroende på vem som tillfrågas är det intressant att titta närmare på på de individuella tolkningarna.

Jag fastnade lite extra för Andrea Walker-Leidy´s citat:

Leadership is the ability to see a problem and be the solution. So many people are willing to talk about problems or can even empathize, but not many can see the problem or challenge and rise to it. It takes a leader to truly see a problem as a challenge and want to drive toward it. That is what causes people to want to follow, and a true leader has a following. – Andrea Walker-Leidy, owner, Walker Publicity Consulting

Ledarskap är förmågan att se ett problem och att vara en del av lösningen…

Det ställs stora krav på dagens ledare för att driva affären framåt och skapa en framgångsrik arbetsplats med starka team. Det framgår av variationen på kommentarerna i BNDs’ undersökning.

Tittar vi vidare på PWCs’ 19th Annual Global CEO Survey tror 48% av de tillfrågade att de kommer att rekrytera de närmsta 12 månaderna (ungefär samma siffra som för 2015). 48% gör förändringar kring hur de hanterar sina varumärken, marknadsföring och kommunikation. 76% tror att framgång kommer definieras av mer än finansiell vinst. Leda framgångsrikt idag handlar om att hantera olika värderingar och attityder kring lagar och rättigheter, olika kulturer i en internationell miljö. Analysera stora mängder data samt mycket ny teknologi.

Definitioner i all ära men att välja utveckling och att vara en problemlösare inom ett brett spektra av områden verkar vara nyckelfaktorer för att lyckas med sitt ledarskap.

Här kan du läsa hela artikeln om 33 sätt att definiera ledarskap.

I PWCs’ undersökning finns mycket att hämta! Läs hela VD-undersökningen här.

Hur tänker du kring definitionen av ledarskap och vad som krävs av en ledare? Det vore intressant om du som läser ville dela med dig av dina funderingar i kommentarsfältet eller eller genom att kontakta mig för ett samtal.

Problemlösare

Posted in Ledarskap | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se