Tag archives for Lyckas

Bra start

Mitt absoluta favorituttryck vad gäller utveckling är: Var du än är så befinner du dig vid en bra utgångspunkt! Det innebär att hur tuffa mål du än har eller hur svårt du än har att bryta ett negativt mönster så är det bra att börja ditt utvecklings- och förändringsarbete här och nu. Att vi är på väg in i en höstperiod väcker extra många tankar om att vilja förändra. Det är uppstartstid för arbete, skola och nya tag. Kanske man vill något mer men är fast i gamla spår. Kanske man drömmer om en livssituation, ett arbete eller relationer som inte finns i ens tillvaro just nu.

Detta inlägg är tänkt som en inspirerande boost för dina utvecklingsplaner och vi på AIMS International önskar dig lycka till med höstens utmaningar! Här kommer fyra punkter som kan hjälpa dig att få en bra start.

  1. Vad vill du uppnå?

Sak samma om du har stora eller små utmaningar framför dig så behöver du vara realistisk och tydlig kring vad du önskar uppnå. Vaga mål gör lätt att ingenting händer, d.v.s. att du inget förändrar trots att du vill. Så var tydlig, som sagt. Bryt därefter ner ditt mål i aktiviteter och koppla de tänkta aktiviteterna till en tidplan. Ge dig stort och kontinuerligt utrymme att arbeta aktivt med projektet. Du kan inte förutsäga allt från start. Du kan förfina, bli allt mera exakt och få ökad insikt om framgångsfaktorerna för ditt projekt. Ta bort sådant som inte leder dig mot målet och bygg på med sådant som stärker och för dig närmare.

  1. Inre respektive yttre motstånd och hinder

Gör en analys av vilket motstånd och vilka verkliga hinder som gör det svårt för dig att nå det du önskar. Kanske finns där yttre, verkliga hinder. Hur ska du i så fall förhålla dig till dem? Kan du påverka dem? Går det att finna nya vägar som för dig förbi? Vi har också mycket inom oss som kan hindra. Prestige, rädsla, och negativa tanke- och handlingsmönster sticker hål på många vackra önskningar. Bara att bli medveten om egna hinder är ett steg framåt. Ta ett steg vidare och gör vad du kan för att få bort dem.

  1. Själv eller med hjälp utifrån

Ibland har vi kraft att förändra av egen maskin. Ibland behöver vi hjälp utifrån för att ge oss förutsättningarna att klara av det vi önskar. Precis som att någon tränar bra på egen hand kan någon annan lyckas nå sina mål med en PT. Sök hjälp utifrån ifall du inte kommer vidare på egen hand. Det kan vara allt ifrån en vän till en coach, mentor, eller terapeut, allt beroende på utmaningens art. Riktigt kraftfullt blir utvecklings-arbetet när det blir individuellt anpassat genom att egen intensiv insats kombineras med yttre stöd efter behov.

  1. Några tips för att lyckas

En god idé för många är att skrota försöket att ha balans i tillvaron. Att balansera är svårt och med allt vi ska räcka till för kan vi knappast behålla någon balans över tiden även om vi lyckas uppnå den i korta moment. Att istället tänka vad som är viktigast just nu kan göra det lättare att prioritera och hinna med just det viktiga utan att det andra behöver ”väga emot”. Att något får vila ett tag behöver inte innebära att det aldrig ska få högre prioritet i framtiden.

Tillåt dig att vara nybörjare. Prestige och behov att känna oss bra håller oss från att börja på nya, spännande och intressanta utmaningar för att vi räds känslan att inte kunna och att inte veta.

Ha en utvecklande höst!

Bra start

Posted in Reflektion, Utveckling | Leave a comment

Hur få fram de riktigt bra idéerna?

Kanske jag går mot trendströmmen nu. Det sägs och skrivs nämligen en hel del ofördelaktiga saker om brainstorming. Att den inte fungerar. Att den är slöseri med tiden. Är omodern.

Då tänker jag att det beror väl helt och hållet på hur man gör och vad man vill uppnå. Jag har inget emot brainstorming alls som ett sätt att vidga tänkandet och fånga idéer som kan föra framåt. Sak samma om det handlar om affärsutveckling eller personlig sådan. Jag tycker ordet/begreppet är oslagbart och använder det ofta när jag syftar på en situation då tankarna får vandra fritt för att hitta nya vägar. Sedan är jag inte så fast i en specifik metodik när det gäller skapande överlag och idéskapande specifikt. Jag tror inte det finns någon metod som ger oss alla svaren. Varje person, team eller verksamhet som vill utveckling och som är beroende av nytänk behöver hitta sin innebörd och sin arbetsprocess. Vi vill nå resultat. Få fram de riktigt bra idéerna. Inte ägna oss åt sådant som inte fungerar.

Den klassiska Brainstorming-metoden framhåller kvantitet framför kvalitet, att man inte ska kritisera under idékläckarprocessens gång, att man ska bygga på varandras idéer och att det är bättre ju vildare idéer man får fram. Ofta brainstormar man vid något enstaka tillfälle. Kanske är man ovan vid hela situationen att arbeta kreativt. Vet inte vad man ska ha för förväntningar. Då är det klart att man lätt blir besviken. Man sätter sig inte och spelar trummor heller.eller gör så mycket annat utan att lära sig hantera hantverket, processen och tränar en hel del innan resultaten kommer till en.

Utifrån min erfarenhet fungerar brainstorming bra om man tar fasta på följande:

1. Ge brainstormingen ett sammanhang och ett uppdrag. Varför den görs och om det ska vara ett mycket fritt idébollande eller en mera konkret problemlösning i någon fråga. Vad man önskar uppnå. Handlar det om ett enstaka tillfälle eller har processen flera steg?

2. Välj vem/vilka som ska delta. Det kan vara effektivt att vara en stor grupp men det är mera undantag än regel. Man kan brainstorma själv. Gärna ofta så att det blir en vana. Riktigt bra blir det om man har någon som man vet man bollar idéer med extra dynamiskt. En person som gör att du växer. Kanske allra, allra bäst blir det när man kombinerar eget, individuellt spånande med att senare utbyta idéer med ett bra bollplank eller team och försöka få idéerna att lyfta/växa med gemensamma krafter. Ska man tänka allt i grupp blir processen lätt styrd av det som någon börjar prata om.

3. Lär känna den egna kreativa processen Uppmuntra och skapa förutsättningar för individuella, parvisa och/eller gruppvisa idékläckarplatser och –tillfällen som fungerar. Lär också känna dig själv som brainstormare – dina tankemönster, normer. Ge dig ro att kreera men utmana dig också.

4. Hitta ett sätt att ta hand om idéerna och att utvärdera dem. Återkom till dem.

5. Tänk igenom förväntningar och tidsperspektiv. En del bra idéer är lättplockade men många behöver tid att växa till sig. Arbeta upp ett kreativt flöde men undvik att rikta in dig på bara de stora fantastiska idéerna. Risken är stor att man låser sig och att man missar just flödet i sig.

(Jag bygger mina synpunkter dels på studier om kreativitet och utveckling, dels på erfarenheter som affärsutvecklare, bildkonstnär och psykolog.)

Sommaren är en bra tid att vädra tankarna på! Hoppas du får många värdefulla idéer.

Posted in Kreativitet, Reflektion, Utveckling | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se