Tag archives for Millennials

Millennials visar vägen

Vad driver Millennials* i sina karriärval? Nyligen publicerade artiklar visar att det finns tre viktiga punkter.

  1. Rättvis lönesättning
  2. Att göra sin röst hörd
  3. Att det finns ett starkt ledarskap

Jag upplever att det varit mycket debatt om Millennials som handlat om att de varit svåra att förstå sig på. Att de inte riktigt gått att samarbeta med på det sätt vi kanske är vana vid och att de inte gett sken av att vara särskilt ambitiösa. Det är extra roligt att då få ta del av en undersökning på Great Rated, ett företag som undersöker arbetsplatser tillsammans med ett inlägg på A Great place to work. Den visar på att millennials vill bli sedda som personer, inte bara som anställda. Man vill ha en mer human arbetsmiljö. Fler som var nöjda på sin arbetsplats säger sig vara det på grund av att de har en rättvis lönenivå. Det är alltså okej att arbeta mycket bara lönen är rättvis. Och så vill de överlag ha kompetenta ledare.

I en annan äldre artikel på Forbes läser jag bland annat att 64% av Millennials vill vara med och göra världen till en bättre plats att vara på.

Att 88% hellre vill ha en arbetskultur byggd på samarbete snarare än en tävlande miljö.

72% vill vara sin egen chef men av de som vill ha en chef önskar 79% att chefen ska vara mera som en coach eller mentor.

Kan Gen. Y vara med och arbeta för mera humana arbetsplatser där alla blir uppskattade som individer så ser jag fram emot morgondagens ledarskap. Tittar vi på USA kommer 86 miljoner människor, motsvarande 40% av all arbetskraft 2020 bestå av Millennials.

Jjag tycker det är intressant att tänka på hur vi kan utveckla oss i frågor kring ledarskap. Att lära oss att lyssna bättre på millennials så att vi kan utvecklas tillsammans.

The One

*Millennials även kallad Generation Y, de som är födda runt tidigt 1980-tal till tidigt 2000-tal.

Posted in Ålder | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se