Tag archives for Passion

Passion och utvecklingspotential

En central balansgång i rekryteringsuppdrag är att bedöma en persons yrkesmässiga historik i förhållande hens tänkta prestationer och bidrag i framtida uppdrag.

Varje uppdrag finns i ett sammanhang. Man måste självklart titta på förutsättningar, ledarskap och kultur i den rekryterande verksamheten men i just detta inlägg väljer jag att fokusera på kandidaten.

Som rekryterare tittar man på ålder och kön (joho), utbildning, vilka arbeten en person har haft och vad annat som utmärker någons bakgrund. Man gör en bedömning av personligheten. Dessa delar är relativt lätta att värdera för vana rekryterare. Men hur relevanta är de när man ska bedöma hur väl en person passar för ett givet framtida utvecklingsuppdrag? Eftersom både verksamheters spelplaner och befintliga yrkesroller är i stark förändring blir det viktigare och viktigare att försöka förstå vad det är som gör att vissa personer har förutsättningar att lyckas i en osäker framtid. Inte bara för att de har den bakgrund och den personlighet de har utan för att de har den passion och utvecklingspotential som önskas, behövs och gör skillnad.

Teresa Amabiles och Steven Kramers blogginlägg Talent, Passion, and the Creativity Maze i Harward Business Review ger värdefull input i frågan. Kommentarerna är också intressanta att ta del av.

Läs och begrunda!

IMG_5671

Posted in Rekrytering, Utveckling | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se