Tag archives for Rekryteringsbranschen

Rekordår för Executive Search

Ny statistik visar att Executive Search & Leadership Consulting fortsätter växa starkt. Sedan 2009 har efterfrågan och omsättningen ökat varje år förutom 2012 för att 2017 nå en toppnotering på $ 14 miljarder. Toppnoteringen gäller för hela perioden sedan branschen systematiskt började presentera sin globala omsättning (källa: AESC Global Executive Talent Outlook 2018 Summary Report).

Detta samtidigt som det titt som tätt framhålls att Executive Search snart kommer att vara borta från marknaden för att andra rekryteringslösningar skulle ta vid.

Hur ska då man tolka dessa motstridiga signaler?

Att rekryteringsbranschen är i kraftfull förändring – det vet vi alla som har med den att göra. Några saker kan vara bra att ha med sig när man diskuterar den, än mer om man ska till att dra slutsatser.

Den starka marknaden bidrar naturligtvis till att branschen toppar men det är kundens behov som i slutändan styr och inte snäva tolkningar av olika rekryteringstjänsters värde och konkurrenskraft. Företag i dag balanserar mellan vad de ska sköta själva och vad de behöver hjälp med utifrån. Utan behov på extern hjälp – inga rekryteringsföretag.

Specialister eller strategiska samarbetspartners

För att försöka möta kundernas behov dras rekryteringsföretagen mellan att vara specialister inom bransch/funktion och att möta kunden som strategiska samarbetspartners. En del är det ena, andra det andra och vissa kombinerar sina fokusområden. En annan parameter är att lösa kunduppdrag på hemmaplan i Sverige eller att kunna hjälpa kundföretaget med rekryteringsbehov över världen. En tredje är att många bidrar med interim lösningar. Andra söker personer för fasta anställningar.

Olika tjänster behövs fortsättningsvis för att kunderna ska kunna lösa sina rekryteringsbehov. Vad vi konsulter än arbetar med för typ av rekryteringstjänster så vill kunderna ha förtroendefulla samarbeten med leverantörer som lever upp till det de lovar leverera. Det ställer krav på alla typer av rekryteringsföretag att vara i absoluta framkant vad gäller att förstå kundbehovet och att lösa de problem man anlitas för att lösa.

Som Executive Search-konsult ser jag att vi främst kommer i fråga när företag ska välja ledare men också affärskritiska specialister av olika slag samt då internationella företag behöver rekrytera över landsgränserna.
Titti Hammarling

Vi tror på och ska arbeta för fortsatt utveckling inom Executive Search branschen – vare sig det är ett toppår eller inte.

Rekordår - Executive search

Posted in AIMS International, Executive Search, Rekrytering | Leave a comment

Snårig rekryteringsbransch

Vi har alla en uppfattning om rekrytering. Kunskap överlag och egna erfarenheter som gör att vi har en mer eller mindre nyanserad bild av hur rekryteringsbranschen ser ut och fungerar.

Val av personer för olika uppdrag har gjorts så länge det har funnits personer. Det som vi i dag menar med rekryteringsbransch har däremot en relativt kort historia. Själv kommer jag från Executive Seach-sidan och den uppstod och etablerade sig i USA på 1940-talet. Till Sverige kom den typens företag först senare och det första försöket att samla verksamma search-konsulter till en branschorganisation gjordes i början på 80-talet. Förutom executive search- och search-företag finns det i branschen arbetsförmedling, annonsrekryteringsföretag, bemanningsföretag, databasföretag och en blandning av dessa. Bemanningsföretagen i sina nuvarande former utvecklades kraftigt hos oss på 1990-talet. Sedan finns så klart också företagens direktrekrytering och arbeten som förmedlas via egna kontakter.

Affärsmodellerna hos rekryteringsföretagen skiljer sig åt och det är en bransch där olika former av nya koncept gärna prövas. Speciellt i goda tider. Det är lätt att etablera sig som aktör i branschen. Verksamma konsulter spänner därför över 0-+30 års erfarenhet och har olika inriktningar. Det är inte konstigt att många undrar vad olika företag och konsulter står för, vad man får för ett visst arvode och hur arbetsprocesserna egentligen ser ut och skiljer sig från varandra.

För kandidater är den spretiga branschen många gånger en svårarbetad marknad. Man får skicka sina handlingar eller knappa in sina uppgifter en masse och har svårt att få den personliga kontakt som man skulle önska sig. Detta för att de flesta konsulter arbetar uppdragsstyrt och för att samordningen av CV-hantering är svår på grund av lagar, konfidentialitet och konkurrenssituation.

Mycket kommer fortsättningsvis att utvecklas inom branschen men än så länge är det bökigt för både uppdragsgivare och kandidater att riktigt veta vad som är vad och varför det är på ett visst sätt (så vida man inte är väl insatt, så klart). Det är därför bra att föra ett öppet samtal om rekrytering och vad det innebär för olika involverade parter. Det är vi alla – kandidater, kunder och rekryteringskonsulter, som tillsammans kan göra lyckade rekryteringar.

Finns det någon fråga eller åsikt om rekrytering som du vill lyfta fram?

Posted in Dagsnoteringar, Rekrytering | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se