Tag archives for resultatorientering

Skapa effektivare ledarskap

Vi pratar mycket och ofta om ledarutveckling. Vad som krävs för att lyckas och vad som är mindre framgångsrikt. Företag har ständigt på sin agenda att lägga mer resurser på ledarutveckling som ett viktigt led för att nå sina mål. Frågan är bara vad man ska välja från det stora utbudet öppna program eller hur man ska skräddarsy en ledarträning specifikt för de egna behoven.

Listan över vad som krävs för att lyckas som ledare är lång men enligt McKinsey & Company är det 4 egenskaper som står för 89% av ett effektivt ledarskap. Till stöd för påståendet har de gjort en grundlig undersökning. Här är en sammanfattning av de fyra egenskapernas innehåll:

Effektiv problemlösning –  Att samla in och analysera rätt typ av information som beslutsunderlag. Svårt att bemästra fullt ut men en stark nyckel till att ta rätt beslut.

Resultatorientering – Ledarskap handlar inte bara om att utveckla och kommunicera en vision och ett mål, utan till stor utsträckning om att uppnå resultat. Ledare med stark resultatorientering tenderar att betona vikten av effektivitet och produktivitet och att kunna prioritera de viktigaste arbetsinsatserna.

Söka olika perspektiv – Att basera beslut på sund analys och att uppmuntra anställda att bidra med idéer för att förbättra prestanda. Förstå att skilja på viktiga och oviktiga frågor. Höja blicken och se långsiktigt samt att hitta inspiration från ibland kanske oväntat håll.

Stödja andra –  Bygga förtroende genom att visa äkta och uppriktigt intresse för sin omgivning. Inspirera och hjälpa kollegor att övervinna deras utmaningar. Vara delaktig i grupparbeten för att på så sätt främja organisatorisk effektivitet.

Läs hela undersökningen i McKinsey & Cos’ artikel.

 

 

Posted in Hammarling Consulting, Kommunikation, Ledarskap | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | Norra Vallgatan 68, 2nd floor, 211 22 Malmö

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se