Tag archives for unconference

Hur mår HR 2014?

Jag tillbringade 2 dagar på #hrunconf i Kista Science Tower och det slår mig ännu en gång att ingen är bättre än sitt nätverk. Där samlades cirka 80 deltagare från hela Sverige som på olika sätt arbetar med och brinner för HR och dess utveckling.

En unconference är en deltagarstyrd konferens. Det betyder att man har ett tema men utan förbestämt schema. Alla deltagare får möjlighet att skriva upp sig som talare på en ”grid”. På HRunconf väljer man om man vill hålla ett föredrag, leda ett samtal eller hålla en workshop. Varje session är 45 minuter lång och det pågår 5 sessioner parallellt. Meningen är att man ska röra sig mellan sessionerna och ta del av så mycket som möjligt. Jag tilltalas av det fria i sammanhanget. Att man kan välja att tala om något för att man vill ha andras input. Vågar man vara öppen och transparent möts man av andras öppenhet och något växer ur samtalen. En nackdel med formatet kan vara att man kan känna en viss stress ibland då man har svårt att välja vilket spår man ska gå på.

Årets grid bestod av en bred samling teman (några exempel):

  • Hur mäta effekterna/nyttan av ledarutvecklingsinsatser?
  • Chefsrollen och det outtalade chefsuppdraget – exempel från ideell sektor
  • Medarbetare i Sociala Medier hur bör HR förhålla sig
  • Konflikthantering och medling på arbetsplatser, Hur kan HR arbeta för att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring konflikthantering?
  • Digital stress en strategisk fråga för HR eller individens problem?

Flera av spåren hade någon form av koppling till våra digital vanor och det kanske inte är så konstigt då idén till hrunconference föddes ur samtal på Twitter vilka ledde till den första sammankomsten 2011 och hur det digitala hela tiden får en alltmer central roll i våra yrkesliv. Kanske är det först nu som internet börjar få en riktigt bred genomslagskraft i våra liv? Nu när de som snart är morgondagens ledare inte har haft ett liv utan internet.

Jag tänker vara med nästa år också. Ett bra sätt att ta pulsen på HR!

grid

Posted in Kommunikation, Utveckling | 1 Comment

WebCoast 2013

Jag sitter på tåget mot Göteborg för att gå på WebCoast. En så kallad unconferende (knytkonferens) där det anordnas föreläsningar och där även deltagare anmäler sig för att prata i 20 eller 40 minuter på valfritt ämne. Huvudtemat är webb i alla dess former. Eller som WebCoast själva skriver:

deltagardriven konferens, workshops och seminarier inriktade på utveckling och användning av kommunikation på internet.

Det är ett utmärkt sätt att knyta nya kontakter och lära sig om den senaste utvecklingen inom IT. WebCoast andas gemenskap och generositet. Jag var med förra året också och åkte därifrån glad i sinnet med flera bra nya kontakter och inblick i nya spännande projekt. För mig är det självklart att vara med även i år.

Förutom att det är roligt att delta för mig som teknik- kommunikations- och internetintresserad så ser jag en solklar koppling till jobbet som search konsult genom omvärldsbevakning i realtid. Visst kan man läsa sig till mycket på nätet men det händer något i mötet med andra. Att prata över en kaffe mellan två föreläsningar, bli presenterad för olika deltagare som på olika sätt jobbar med och på nätet. WebCoast hjälper mig att förstå marknaden bättre och se hur behoven utvecklas och förändras. Att bättre förstå vad som kommer att krävas av dagens men fram för allt morgondagens ledare och specialister.

På WebCoast får man också möjlighet att testa nya verktyg. I år prövar vi Shpare

Shpare solves the problem of business networking at conferences!

Instead of having to go through a list of all attendees, Shpare gives you a curated list of the top 20 most important people for you to meet!

Man kopplar ihop Shpare med Linkedin och eller Twitter/Facebook och får en matchning på deltagare man bör träffa. I programmet är det lätt att boka möten med de föreslagna och övriga deltagare.

Posted in Hammarling Consulting, Kommunikation, Kreativitet | 1 Comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se