Tag archives for Uppdrag

Att följa för att kunna leda

Ett framgångsrikt ledarskap samlar och visar vart man ska och varför.

Ett framgångsrikt ledarskap ger också plats åt andras mod och beslut följa. Det får medarbetarna att vilja bidra med sitt bästa och att växla ut sin utvecklingspotential.

Ingen ledare är dock bäst på att leda alla i allt och alltid.

Ledarskap i vår tid handlar allt mera om att ha förmågan att växla mellan olika roller inom ramen för sitt uppdrag. Man kan inte veta mest och bäst men man kan ta tillvara den kraft och den kompetens som finns runtomkring en. Man kan också se till att bli en mästare på att rekrytera framtidsspelarna. Man kan lära sig att ständigt uppdatera sitt förändringsledarskap.

Med de mångfacetterade utmaningarna som möter ledare i dag krävs det att man kan följa för att kunna leda en verksamhet till succé. Annars riskerar man att bli ett hinder när de som vet bättre skulle kunna bidra till framgång. Att följa inom olika områden innebär inte att man frångår sitt övergripande ledarskap. Det medför tvärtom att man själv som ledare är i utvecklande rörelse. Att ens medarbetare kan få växla ut sin potential och kompetens där de är istället för hos någon annan.

ledning

Posted in Dagsnoteringar, Ledarskap, Reflektion, Utveckling | Leave a comment

Inget ESK från 2016

Från och med 2016 väljer jag att inte längre vara medlem i ESK (Föreningen för Sveriges Executive Search konsulter). Medlemskapet är personligt men i praktiken har hela vårt företag levt och verkat i samklang med ESKs normer och rekommendationer.

I många år har jag varit med i föreningen, blivit auktoriserad där, haft ett kollegialt utbyte, engagerat mig i styrelsearbete och även varit ordförande under en period. Allt för att vi Executive Search konsulter som yrkesgrupp ska erbjuda kunder ett högkvalitativt och etiskt arbete. Det har också varit viktigt att själv få lära och utvecklas i takt med ändrade krav på vår bransch.

Allt har dock sin tid. Stort tack till ESK men nu fortsätter vi utvecklingen av vårt arbete och oss själva i ett internationellt sammanhang. Vår verklighet är att det är där vi till stor utsträckning möter våra kunder och gör våra uppdrag. Det är där utvecklingen av ett strategiskt och framtidsinriktat Executive Search går i takt med våra egna ambitioner.

Vi är verkligt taggade inför 2016 och allt som det har möjlighet att föra med sig.

Foto: Göran Arvidson

Posted in Executive Search, Hammarling Consulting, Rekrytering, Utveckling | Leave a comment

Sex sätt att boosta ditt ledarskap

För dig som är på väg i karriären eller redan är etablerad i ditt ledarskap finns det ständigt nya utvecklingsbehov och -möjligheter.

Det talas mycket om allmänna utmaningar för dagens ledare: Globalisering, digitalisering, den höga förändringstakten, att hitta rätt medarbetare och att få dem att vilja satsa på just den verksamhet som du leder.

Det här inlägget ska inte beröra de här yttre förhållandena utan fokusera på DIG som person och hur du kan boosta DITT ledarskap.

Du har en kompetens som är kopplad till den verksamhet du leder. Du behöver prestera. Ge ditt bästa. Det blir viktigare och viktigare att hålla ihop som den människa du är, må bra, vara stark , ligga på framkant och kunna ladda om när utmaningarna kommer den ena efter den andra.

Här följer några tips på hur du kan utveckla och stärka ditt ledarskap!

1. Se till att ditt uppdrag är tydligt. Många missförstånd och problem skulle kunna undvikas om mer tid lades på att skapa samsyn kring ledaruppdrag. Om du inte har fått ditt uppdrag tydligt presenterat för dig – gör vad du kan för att rätta till det och gör avstämning med berörda nyckelpersoner så att ni har samsyn kring vad som ska göras.

2. Du kan inte påverka allt. Sköt din del väl och rusta dig själv för både uppsidan och nedsidan i ledarskapet. Bidra med en tydlighet kring vad ni i organisationen ska prioritera.

3. Stärk din självkänsla. Du behöver den. Vad du konkret ska göra är individuellt men investera i tid för din egen utveckling vare sig du har problem med självkänslan eller inte. Den är inte statisk och den behöver ett ständigt underhåll. Känner du att den sviktar – dra dig inte för att söka stöd utifrån.

4. Om du inte redan har det bakom dig – se till att du kan växla från ett specialistledarskap till att som generalist hitta och leda personer som är bättre än du. Många problem i ledarskapet uppstår för att man inte är medveten om de olika kraven som följer med att vara specialistledare kontra generalistledare. Speciellt när man är stressad tenderar man att falla tillbaka i gamla mönster.

5. Öka din medvetenhet om den makt som hör till din roll och hur du väljer att kanalisera den. Makt följer med allt ledarskap. Använd din konstruktivt.

6. Motgångar kommer ibland. Nya utmaningar finns där ständigt. Din förmåga att ladda om är central för hur väl du ska lyckas. Hur upptagen du än är – boka tid för aktiviteter som ger dig energi, inspiration och distans.

Lycka till!

Posted in Ledarskap, Reflektion, Tips | Leave a comment

Att leda utan att vara expert på området

En intressant fråga när vi talar ledarskap och rekrytering är om man som ledare behöver vara expert på sitt område eller inte. Vi har alla mött exempel där brist på kunskap och förståelse för en verksamhet verkligen har ställt till det för ledare. Ofta är man för snabb i sina slutsatser. Känner kanske pressen att prestera. Vill visa sig vara ett bra val för uppdraget. Eller så kunde man faktiskt för lite och var inte rätt person för uppdraget. Samtidigt finns det hela tiden ledare som byter bransch utan att det blir problem.  Tvärtom är det många gånger en fördel att få ett utifrån-perspektiv på verksamheten och det finns t.o.m. ledare som har som kompetens just att göra sådana byten. Att lyhört förstå vad man behöver värna om i det företagsspecifika men också vad det är som ska driva ett framtida förändringsarbete för att nå framgång.

Under en ledarkarriär kommer man vid en viss tidpunkt till en fas där man går från att vara specialist till att bli generalist i sitt kunnande om en verksamhet. En nyckel är att förstå vad ett uppdrag då kräver och var man själv befinner sig på sin utvecklingsbana. Själv tycker jag att basen i ett riktigt gott generalist-ledarskap är att välja och utveckla medarbetare som kan mer än man själv och att visa på målen som gemensamt ska uppnås. Att ge uppdrag och att vara nära medarbetarna i uppföljning och coaching.

En av Harvard Business Reviews mest populära artiklar just nu är Leading people when they know more than you do och den berör några aspekter kring att gå från expert till generalist i sitt ledarskap.

Låt artikeln inspirera dig till att tänka till kring ditt ledarskap!

generalister

Foto: Göran Arvidson

Posted in Läsvärt från veckan, Ledarskap | Leave a comment

Veckans bild – 46

Har fokus på pågående uppdrag och på det öppna hus evenemang vi arrangerar nästa fredag och lördag.

Ändå. Allt emellanåt hör jag fortfarande ljudet från parken där borta i Shanghai.

Posted in Veckans bild | Leave a comment

Framtiden för Executive Search

Ganska ofta hör man synpunkter om att Executive Search snart kommer att vara utkonkurrerat av andra rekryteringsformer. Det jag själv oftast hör är att LinkedIn och andra sociala medier tar över, att uppdragsgivare på grund av arvodesnivåerna kommer att välja bemanningsföretag och lågprisrekryterare och att rekryterande företag allt mer kommer att sköta sina uppdrag själva.

Jag tror inte på det där. Min uppfattning är att Executive Search-konsulter som har slagit sig till ro i sitt traditionella redan har det svårt medan de som utvecklar/utvecklas med kundernas behov och marknadens förutsättningar för ögonen fortsättningsvis kommer att ha mycket att göra.

Rekryteringsbranschen är föränderlig och den ompaketerar sig ständigt. Den processen är intressant i sig men det är ändå behoven hos uppdragsgivarna som är det centrala.

Företag behöver kunna rekrytera på olika sätt. Större företag har samarbete med flera leverantörer för att få sina rekryteringsbehov tillgodosedda. På ledarnivå och inom svårrekryterade områden behöver uppdragsgivare en strategisk samarbetspartner som hjälper dem hitta rätt just där. Som arbetar med högsta grad av professionalism genom hela processen och som säkerställer att matchningen mellan uppdragsgivare och kandidat inte bara är “bra” utan har potential för en ömsesidig framtida affärsmässig utväxling.

I StepStones aktuella rapport med rekryteringstrender 2013 framhålls matchningsproblemet på arbetsmarknaden som en av de största utmaningarna. Företag har helt enkelt svårt att hitta personer med rätt kompetens. I ett sådant rekryteringslandskap har Executive Search sin roll och där vill vi i Hammarling Consulting vara med och stärka våra kundverksamheter med nyckelkompetenser och framtidens ledarskap.

 

Posted in Executive Search, Rekrytering | Leave a comment

Sommar och uppdrag

Precis innan semesterperiodens början avslutade jag flera uppdrag. Tänkte att det kanske skulle bli en sådan där jobbmässigt lugn sommar för en gångs skull. Hade hört att många konsulter hade tunt med searchuppdrag och räknade med att också jag skulle påverkas av sviktande marknad. Brukar ha mycket att göra som konsult under sommarmånaderna och tyckte att ett undantag från det t.o.m. kunde vara välkommet.

På några dagar fick jag då förfrågningar om tre nya searchuppdrag. Jag tackade ja och så var det med den lugna sommaren… Juli har varit en riktigt trevlig och bra månad och uppdragen utvecklar sig enligt plan.

Är du intresserad att arbeta som Trafikchef i Dalarna eller Göteborg eller kanske är en senior konsult inom verksamhets-utveckling och individutveckling (Stockholm) så kan de nya uppdragen kanske vara något för dig. Sedan tidigare pågår också uppdraget som Partneransvarig till en kedja (Stockholm).

Hör gärna av dig för en förutsättningslös diskussion om du är intresserad att veta mer.

 

Hälsningar och god fortsättning på sommaren,

Titti

070-521 46 81

titti@aimsinternational.se

P.S. Förutom att jobba har jag pendlat varje dag från och till en holme i skärgården. Det har varit den bästa av somrar för mig att få möjlighet att göra det!

I alla väder faktiskt. D.S.

031-2

Posted in Rekrytering, Uppdrag | Leave a comment

Passion och utvecklingspotential

En central balansgång i rekryteringsuppdrag är att bedöma en persons yrkesmässiga historik i förhållande hens tänkta prestationer och bidrag i framtida uppdrag.

Varje uppdrag finns i ett sammanhang. Man måste självklart titta på förutsättningar, ledarskap och kultur i den rekryterande verksamheten men i just detta inlägg väljer jag att fokusera på kandidaten.

Som rekryterare tittar man på ålder och kön (joho), utbildning, vilka arbeten en person har haft och vad annat som utmärker någons bakgrund. Man gör en bedömning av personligheten. Dessa delar är relativt lätta att värdera för vana rekryterare. Men hur relevanta är de när man ska bedöma hur väl en person passar för ett givet framtida utvecklingsuppdrag? Eftersom både verksamheters spelplaner och befintliga yrkesroller är i stark förändring blir det viktigare och viktigare att försöka förstå vad det är som gör att vissa personer har förutsättningar att lyckas i en osäker framtid. Inte bara för att de har den bakgrund och den personlighet de har utan för att de har den passion och utvecklingspotential som önskas, behövs och gör skillnad.

Teresa Amabiles och Steven Kramers blogginlägg Talent, Passion, and the Creativity Maze i Harward Business Review ger värdefull input i frågan. Kommentarerna är också intressanta att ta del av.

Läs och begrunda!

IMG_5671

Posted in Rekrytering, Utveckling | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se