Tag archives for Utvecklingspotential

Makten att leda andra

Skrev härom veckan ett inlägg: Hur har vi det med makten?

Har tänkt vidare på det där med makt och då framför allt på hur olika våra ledare använder sin makt i de uppdrag de får och har. Det är naturligtvis i hög grad kopplat till de mandat man har men jag tänker här främst på hur man handskas med sin makt på personplan.

Låt oss börja med ett litet test. Om du tänker dig bilden av ett ledarskap – vad är det du ser framför dig? Blunda och mana fram en bild. Vad är det som kommer till dig? Vad säger det om ditt eget förhållande till ledarskap? Fundera också över på vilket sätt ledaren i din bild utövar sin makt? Finns den där? Är den konstruktiv eller destruktiv?

Vi har alla olika erfarenheter som ger oss bilder på allt ifrån goda föredömen till skräckexempel. De flesta kanske har en blandad bild. Förutom de egna erfarenheterna spelar djupt liggande normer ofta in oavsett vi önskar det eller inte. Vi matas av uppfattningar om hur ledande personer ska vara. Vi har fått det i oss från barnsben. Tyvärr har många av oss en föråldrad bild. I dag passar mycket sällan ett från ovan perspektiv in så som ledarskap förr ofta tedde sig. Ledare sätts inte eller kan sätta sig själva på piedestal (eller ens i största hörnrummet) i dag för att få  makt i sina uppdrag.

De flesta verksamheter befinner sig just nu i stenhård konkurrens med tidspress och resultatkrav som kräver extraordinära insatser. Då räcker det inte att locka medarbetare med värdegrund och förmåner. För att lyckas nå dit man önskar komma behövs rätt personer till rätt uppdrag. Det behövs medarbetare som proaktivt gör saker och som gör rätt saker. Som presterar, når resultat och för framåt. Som väljer att bidra till den önskade framgången. Som tar delansvar. En ledares viktiga uppgift blir att kanalisera sin makt i ett spår framåt så att medarbetarna inkluderas och så att de får mandat och förutsättningar att lyckas. Det är viktigare att bjuda in med “kom” än att säga “ditåt”.

Att skapa ett innovativt action-klimat och att få människor att vilja vara med och prestera/utvecklas/ta ansvar mot mål är en utmaning för alla ledare. Då behöver man:

1. Komma till rätta med sitt eget bekräftelse- och maktbehov. Vi vill ha ledare som är insiktsfulla kring egna personen och som förstår vad som motiverar andra.

2. Använda sin makt till att  medarbetare i organisationen ska få rätt mandat och förutsättningar.

3. Arbeta med utvecklingspotentialen hos medarbetarna.

4. Ge andra en anledning att känna förtroende för ens ledarskap och maktutövande.

Glasansikte

Posted in Executive Search, Ledarskap, Utveckling | Leave a comment

Passion och utvecklingspotential

En central balansgång i rekryteringsuppdrag är att bedöma en persons yrkesmässiga historik i förhållande hens tänkta prestationer och bidrag i framtida uppdrag.

Varje uppdrag finns i ett sammanhang. Man måste självklart titta på förutsättningar, ledarskap och kultur i den rekryterande verksamheten men i just detta inlägg väljer jag att fokusera på kandidaten.

Som rekryterare tittar man på ålder och kön (joho), utbildning, vilka arbeten en person har haft och vad annat som utmärker någons bakgrund. Man gör en bedömning av personligheten. Dessa delar är relativt lätta att värdera för vana rekryterare. Men hur relevanta är de när man ska bedöma hur väl en person passar för ett givet framtida utvecklingsuppdrag? Eftersom både verksamheters spelplaner och befintliga yrkesroller är i stark förändring blir det viktigare och viktigare att försöka förstå vad det är som gör att vissa personer har förutsättningar att lyckas i en osäker framtid. Inte bara för att de har den bakgrund och den personlighet de har utan för att de har den passion och utvecklingspotential som önskas, behövs och gör skillnad.

Teresa Amabiles och Steven Kramers blogginlägg Talent, Passion, and the Creativity Maze i Harward Business Review ger värdefull input i frågan. Kommentarerna är också intressanta att ta del av.

Läs och begrunda!

IMG_5671

Posted in Rekrytering, Utveckling | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se