Tag archives for varumärke

Att leva förändring

Nästan alla våra uppdrag handlar om att hitta kandidater som i olika affärssammanhang ska leda förändring.

Idag räknar man med att kunskapsmängden fördubblas varje år och att kompetens har en halveringstid på 2,5 till 5 år (enligt Deloittes undersökning nedan). Då räcker det inte med att vara förändringsbenägen och öppen för utmaningar. Ledare behöver vara i konstant utveckling själva och de måste, utöver självklart förändringsarbete, klara av att mentalt leda, leva och sprida medvetenhet om förändring.

Den utvecklingen tar sin tid. Det handlar ju inte enbart om kompetens heller utan om att komma till insikt och om att mogna som ledare.

Deloittes undersökning, Global Human Capital Trends 2014 visar bland annat att 86% av de tillfrågade ansåg att det var brådskande och viktigt att utveckla ledare på alla nivåer. Ganska allvarliga siffror baserade på svar från 2532 olika företag i 94 länder.

Vi behöver fokusera än mer på förändringsledning i rekryteringar framöver men vi behöver också lägga om ledarutvecklingsprogram och allmänt öka kunskapen om hur det är att leva mitt i vår tids snabba förändring. Allt för att rusta oss att klara av de ständiga prioriteringarna i ledarskapet och att få andra att vilja göra det tillsammans med oss.

Här kan du läsa hela rapporten Global Human Capital Trends 2014.

Hoppas du får en skön söndag!
önskar
Titti och Göran

 

Posted in Ledarskap | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se