Talent Management – för att optimera ledarskapet och era processer

Många verksamheter har en enorm mänsklig potential som de inte tar tillvara eller utvecklar. Det gäller såväl mindre bolag som stora, internationella koncerner.

De kanske kämpar med att externt kunna hitta och attrahera den talang de behöver.

En del har svårt att identifiera, utveckla och hålla kvar sin interna nyckelkompetens.

Vanligt är att enskilda ledare inte presterar helt enligt förväntan eller får sitt ledarskap att matcha verksamhetens behov.

Många ledningsgrupper har inte optimal sammansättning, samarbetar inte effektivt eller levererar inte de förväntade resultaten.

Dessutom ser vi mycket ofta att Talent Management Processerna, som är utformade för att stödja verksamhetens strategi och affär, tyvärr inte fungerar!

För att svara upp mot kundernas olika utvecklingsbehov erbjuder vi Talent Management-tjänster på ledningsnivå inom följande områden:

  • Leadership Assessments för att identifiera talang, bedöma lämplighet och visa på utvecklingspotential.
  • Vi hjälper enskilda ledare att utvecklas genom anpassade Growth Programs.
  • Ledningsgrupper genomlyses och coachas till rätt sammansättning och arbetssätt. Också här erbjuder vi anpassade Growth Programs.
  • Uppdrag att anpassa, utveckla och ofta förenkla Talent Management Processerna för att de ska leverera sant affärsvärde. Ofta handlar det om att få olika delar av Talent Management att hänga ihop och förstärka varandra till en resultatskapande helhet.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal kring dina behov och hur vi kan hjälpa dig.

Kontaktperson: Titti Hammarling

Kontakta oss för Talent Management-frågor

AIMS International

AIMS International är en global konsultverksamhet med närvaro i +45 länder och verksamt inom Executive Search och Talent Management. Med partnerägda bolag i respektive land har vi djup kunskap om våra marknader och deras krav väl. Samtidigt är vi en stor organisation. Uppdrag över landsgränserna är vår vardag och vi använder gemensamma processer och verktyg för att ge kunderna den högsta internationella standarden.

Via 9 globala practise teams: Automotive, Board Services, Energy, Financial & Professional Services, FMCG & Luxury Goods, Industrial, IT & Telecom, Life Sciences och Talent Management, kan vi dela med oss av kunskap, best practise och expertis.

I Sverige är AIMS International Sweden inriktat på: