Talent Management

Många verksamheter har en stor ledarpotential som de inte tar tillvara eller utvecklar.

Med relativt små insatser kan mycket förbättras. I vårt arbete med Talent Management är det kundens affärssituation som är vår utgångspunkt.  Vi erbjuder därför Talent Management-tjänster på ledningsnivå inom följande kärnområden:

  • Leadership Assessments för att identifiera talang, bedöma lämplighet och visa på utvecklingspotential.
  • Vi hjälper enskilda ledare att utvecklas genom anpassade Growth Programs.
  • Vi stödjer ledningsgrupper att utveckla sitt arbetssätt och att leverera resultat genom våra Team Growth Programs.
  • Anpassning, utveckling och ofta förenkling av Talent Management Processerna för att de ska leverera sant affärsvärde. Ofta handlar det om att få olika delar av Talent Management att hänga ihop och förstärka varandra till en resultatskapande helhet.

Läs mer om våra Leadership Assessments.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal kring dina behov och hur vi kan hjälpa dig.

 Executive Search Läs mer