Teamet

För oss är det viktigt med utveckling, att gå vidare på nya premisser och söka nya arbetsformer i en traditionell bransch. Men på samma sätt som förr arbetar vi uppdragsstyrt och kundanpassat, mycket i team och långsiktiga samarbeten med konsulter och back-office personer, vid behov även med andra konsultföretag. Vi vill vara fria att göra vad som är bäst för uppdraget, kunden och kandidaten.

Titti HammarlingTitti Hammarling är Managing Partner och Senior Executive Search konsult. Hon gör uppdrag på lednings- och specialistnivå samt utför olika former av leadership assessments.
Intervju med Titti
titti [at] aimsinternational.se

Jag har stort intresse för internationella ledaruppdrag och för hur Executive Search behöver utvecklas så att kundernas strategiska nyckelrekryteringar kan lösas på bästa sätt.

Göran ArvidsonGöran Arvidson är Partner och Executive Search konsult. Han arbetar med uppdrag på lednings- och specialistnivå inom olika branscher. Ett specifikt kunnande och intresse har Göran inom IT/Telekom.
Intervju med Göran
goran [at] aimsinternational.se

Kontinuerlig omvärldsbevakning och stort intresse för nya kommunikationsvägar ger oss förståelse för föränderliga rekryteringsbehov – viktigt för att möta utmaningarna i morgondagens ledarskap.

Börje HammarlingBörje Hammarling ansvarar i konsultteamet för Marketing och Business Development samt har fokus på utvecklingen av internationella affärer.
Intervju med Börje
borje [at] aimsinternational.se

Förståelsen för olika marknaders förutsättningar gör att vårt team säkert och snabbt kan lösa kunduppdragen.


Per CarlssonPer Carlsson 
är Partner och Executive Search konsult och har även ansvar för våra Talent Management tjänster.
Intervju med Per
per [at] aimsinternational.se

Genom att bygga strategiska partnerskap med våra klienter hittar vi ledare som kan hantera de utmaningar som uppdragen möter. Med utvalda Talent Management tjänster ökar vi möjligheten för ledare och team att nå sina mål.

Ronny AnderssonRonny Andersson är Partner och Senior konsult med huvudfokus på strategisk Talent Management med fokus på ledarförsörjning och utveckling av HR-processer.
Intervju med Ronny
ronny [at] aimsinternational.se

De senaste 25 årens digitala utveckling saknar motsvarighet i vår historia. De kommande 10 åren kommer förmodligen explodera i jämförelse. Intelligenta maskiner blir nya kollegor, digitala processtöd underlättar för HR i exempelvis dialogen med linjecheferna. Nya befattningar behöver skapas och befintliga kommer att utökas med nya krav.