Teamet

I AIMS International är vi ca 350 konsulter över världen. I norden 25 medan teamet i Sverige består av 5 personer.

För oss är det viktigt med utveckling, att gå vidare på nya premisser och söka nya arbetsformer i en traditionell bransch. Vi arbetar uppdragsstyrt och kundanpassat, mycket i team och långsiktiga samarbeten med konsulter och back-office personer, vid behov även med andra konsultföretag. Vi vill vara fria att göra vad som är bäst för uppdraget, kunden och kandidaten.

Titti HammarlingTitti Hammarling är Managing Partner och Senior Executive Search konsult. Hon gör uppdrag på lednings- och specialistnivå samt utför olika former av leadership assessments.
Intervju med Titti
titti [at] aimsinternational.se

Jag har stort intresse för internationella ledaruppdrag och för hur Executive Search behöver utvecklas så att kundernas strategiska nyckelrekryteringar kan lösas på bästa sätt.

Göran ArvidsonGöran Arvidson är Partner och Executive Search konsult. Han arbetar med uppdrag på lednings- och specialistnivå inom olika branscher. Ett specifikt kunnande och intresse har Göran inom IT/Telekom.
Intervju med Göran
goran [at] aimsinternational.se

Kontinuerlig omvärldsbevakning och stort intresse för nya kommunikationsvägar ger oss förståelse för föränderliga rekryteringsbehov – viktigt för att möta utmaningarna i morgondagens ledarskap.

Börje HammarlingBörje Hammarling ansvarar i konsultteamet för Marketing och Business Development samt har fokus på utvecklingen av internationella affärer.
Intervju med Börje
borje [at] aimsinternational.se

Förståelsen för olika marknaders förutsättningar gör att vårt team säkert och snabbt kan lösa kunduppdragen.

Ronny AnderssonRonny Andersson är Senior konsult med huvudfokus på strategisk Talent Management med fokus på ledarförsörjning och utveckling av HR-processer.
Intervju med Ronny
ronny [at] aimsinternational.se

De senaste 25 årens digitala utveckling saknar motsvarighet i vår historia. De kommande 10 åren kommer förmodligen explodera i jämförelse. Intelligenta maskiner blir nya kollegor, digitala processtöd underlättar för HR i exempelvis dialogen med linjecheferna. Nya befattningar behöver skapas och befintliga kommer att utökas med nya krav.

 

Elin Gustafsson

Elin Gustavsson är Office Manager och Ledningsstöd till konsulterna.
elin [at] aimsinternational.se

Min uppgift är att serva kunder, kandidater och kollegor på bästa sätt. Att vi arbetar i ett internationellt sammanhang gör kontaktytorna mångfacetterade och ibland överraskande. Jag trivs i denna händelserika och inspirerande miljö!