Teamet

I AIMS International är vi ca 350 konsulter över världen. I norden 30 medan teamet i Sverige består av 7 personer.

För oss är det viktigt med utveckling, att gå vidare på nya premisser och söka nya arbetsformer i en traditionell bransch. Vi arbetar uppdragsstyrt och kundanpassat, mycket i team och långsiktiga samarbeten med konsulter och back-office personer, vid behov även med andra konsultföretag. Vi vill vara fria att göra vad som är bäst för uppdraget, kunden och kandidaten.

Titti HammarlingTitti Hammarling är Managing Partner och Senior Executive Search konsult. Hon gör uppdrag på lednings- och specialistnivå samt utför olika former av leadership assessments.
Intervju med Titti
titti [at] aimsinternational.se

Jag har stort intresse för internationella ledaruppdrag och för hur Executive Search behöver utvecklas så att kundernas strategiska nyckelrekryteringar kan lösas på bästa sätt.

Göran ArvidsonGöran Arvidson är Partner och Executive Search konsult. Han arbetar med uppdrag på lednings- och specialistnivå inom olika branscher. Ett specifikt kunnande och intresse har Göran inom IT/Telekom.
Intervju med Göran
goran [at] aimsinternational.se

Kontinuerlig omvärldsbevakning och stort intresse för nya kommunikationsvägar ger oss förståelse för föränderliga rekryteringsbehov – viktigt för att möta utmaningarna i morgondagens ledarskap.

Börje HammarlingBörje Hammarling ansvarar i konsultteamet för Marketing och Business Development samt har fokus på utvecklingen av internationella affärer.
Intervju med Börje
borje [at] aimsinternational.se

Förståelsen för olika marknaders förutsättningar gör att vårt team säkert och snabbt kan lösa kunduppdragen.