Tekniktrender för arbetsplatsen 2016

Kanske HR och IT behöver arbeta ännu bättre tillsammans för att företag ska klara av att attrahera rätt kandidater? Många av trenderna framöver handlar om teknik på olika sätt. Teknik som hjälpmedel vid lärande, olika typer av bärbar teknologi och även hur den fysiska arbetsplatsen utformas.

Bärbar teknologi spås nå rekord under kommande år. Man räknar med att marknaden kommer omsätta 80 miljarder USD per år 2020. 71% i åldern 16-24 vill ha någon form av bärbar teknologi. Till exempel en iWatch eller annan smart klocka som bland annat kan mäta produktivitet och hålla koll på hälsan. Det pratas ofta om att vi behöver mer tid off-line men mer och mer saker (IoT) gör motsatsen med våra liv. Det är intressant att tänka på hur alla devices kan hjälpa oss att t ex prestera bättre och samtidigt även hjälpa oss att koppla av.

Ett annat område där utvecklingen går framåt, delvis på grund av teknikutvecklingen är utbildning. Främst kanske internutbildning. Här kommer gamification och M-learning fortsätta växa framöver. M-Learning eller Mobile Learning handlar bland annat om att använda video och grafer i kortare block. Du kan titta på en 3-minutersfilm instruktionsfilm på väg till arbetet i din smartphone och även agera via sociala medier genom att dela kunskaper och inhämta ytterligare information. Att blanda utbildning i klassrum med klasser online skapar större flexibilitet och kan förkorta inlärningsprocessen avsevärt.

För att kunna tävla om de bästa kandidaterna kommer företag att behöva satsa än mer på sina fysiska arbetsmiljöer. Öppna landskap spås ersättas av mer diversifierade arbetsplatser. En del personer vill sitta avskilt och arbeta medan andra arbetar bättre i någon form av lounge-miljö. Anställda vill ha mer flexibla kontor och möbler samt fler zoner som är störningsfria för att man ska bli mer produktiv och gladare på arbetet.

Fler företag ändrar inställning kring att återanställa personal som valt att sluta under goda former. För inte så många år sedan hade många företag en policy som sa att de inte återanställde personal. Idag är hela 76% av amerikanska företag positiva till att återanställa. Fördelar med återanställning kan vara att man inte behöver lika mycket träning för att komma in i arbetet och att man genom att ha arbetat någon annanstans kommer tillbaka med nya perspektiv och kan bidra till utveckling snabbare.

Detta och mycket annat ställer stora krav på ledarskap framöver. Min uppfattning är att nästan oavsett bransch talar man om svårigheter med att hitta rätt kompetens och det krävs mycket arbete för att både hitta och behålla nyckelpersoner framöver.

Dan Schawbel har trendspanat för Forbes och Darleen DeRosa skrev nyligen om utvecklingen kring ledarskapsträning.

Jakten på den optimala arbetsplatsen

Göran has been active as an Executive Search consultant since 2012 and has had the privilege to help clients in different industries with leadership and specialist assignments. Since 2013 he has worked in an international context. Göran works on assignments at mainly top and middle management levels and in various specialist roles, with extra focus on IT, FMCG/Consumer and Life Science.

Twitter LinkedIn 

Posted in Utveckling | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se