NAMN:
Titti Hammarling

ROLL:
Managing Partner och Senior Executive Search Consultant

INRIKTNING PÅ UPPDRAG:
Executive Search av ledare till främst företag med internationell verksamhet. Samordnar och leder uppdrag på strategisk och operationell nivå. Ser till att kunden får rätt konsultteam att samarbeta med för att aktuellt uppdrag ska lösas på bästa sätt. Det må röra sig om ett enskilt uppdrag, multisearch-uppdrag med flera sökmarknader eller långsiktiga, globala samarbeten och avtal.

GLOBAL PRACTICE TEAM:
Board Services

BAKGRUND:
Jag har varit verksam inom Executive Search sedan början av 90-talet. De flesta av åren i ett internationellt sammanhang. Är legitimerad psykolog med vidareutbildning i grupp- och individuell utveckling. Har bred erfarenhet från olika branscher. Det gemensamma är att uppdragen handlar om growth- och förändringsledarskap. Jag har varit Partner i Executive Search företag sedan 1993 och har utvecklat några framgångsrika verksamheter. Utöver företagandet och konsultarbetet har jag erfarenhet från styrelsearbete och har varit ordförande för ESK, Föreningen för Executive Search Konsulter i Sverige och för Finska Akademien.

SOM PERSON:
Framåtblickande och utvecklingsorienterad. Förstår kundens behov och ser till dennes och uppdragens bästa. Är kreativ och lösningsorienterad. En fena på att hitta rätt kandidater. Driven och målinriktad. Pålitlig och uthållig i genomförande och leverans. Tänker team. Går en extra mil för att lyckas.

VARFÖR KONSULT I AIMS INTERNATIONAL?
Jag har ”vuxit upp” professionellt i AIMS International och haft förmånen att erfara hur verksamheten har utvecklats från ett nätverk i tillväxt till en integrerad global organisation för ledarförsörjning. Jag känner en stolthet över AIMS International och mina kollegor.  Vi är extra bra på genomförandet av komplexa crossborder-uppdrag. Som återvändande AIMS-partner efter några år på annat håll bygger jag nu, tillsammans med mina kollegor, det AIMS International Sweden som jag bedömer att marknaden behöver. ”WE FIND&GROW YOUR LEADERS”.

TANKAR OM KUNDER OCH KANDIDATER:
Kundens situation är vår utgångspunkt. För riktigt bra och hållbar ledarförsörjning krävs långsiktighet och investering. Både från kunden och oss som konsultföretag. Då kan vi göra riktig nytta och hitta de bästa matchningarna mellan kunduppdrag och kandidat.

INTRESSEN:
Oljemåleri, hemmet i skärgården, utveckling för andra och mig själv, kreativitet, resor, umgänge, musik.