❤ Ukraine

1) In English:

Ukraine urgently needs the support from the outside world and will do so for a long time to come. As things stand, it is impossible to know how this will end. We see examples of how brutal and ruthless leadership can be, but we also see leadership that unites and inspires courage. In addition, we are witnessing an unprecedented level of interpersonal solidarity and helpfulness.

We, who work in AIMS International Sweden, have of course also contributed and are contributing in different ways. As a company, we have a long-standing tradition of helping children in need in various parts of the world. UNICEF, for example, does a fantastic job of helping children and we have supported their ongoing work with a specific focus on children.

“The children of Ukraine need our help”

The situation for children in Ukraine is urgent. UNICEF is on the ground fighting to save lives. We all can help.

Regards from the AIMS International Sweden team

2) På svenska:

Ukraina behöver akut och för lång tid framöver omvärldens stöd. I läget som är går det inte ens att veta hur detta kommer att sluta. Vi ser prov på hur brutalt och skoningslöst ledarskap kan bli men vi ser samtidigt också ledarskap som enar och inger mod. Därtill får vi uppleva en mellanmänsklig solidaritet och hjälpsamhet på bred front som vi väl aldrig skådat.

Vi som arbetar i AIMS International Sweden har så klart också bidragit och bidrar på olika sätt. Som företag har vi sedan många år tillbaka som tradition att hjälpa barn i nöd på olika håll i världen. Bl.a. Unicef gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa barn och vi har stöttat deras pågående hjälp med inriktning specifikt på barnen.

“Barnen i Ukraina behöver vår hjälp”

Läget för barnen i Ukraina är akut. UNICEF finns på plats och kämpar för att rädda liv. Vi kan alla hjälpa.

Hälsningar från teamet i AIMS International Sweden

Barn i Ukraina

Göran has been active as an Executive Search consultant since 2012 and has had the privilege to help clients in different industries with leadership and specialist assignments. Since 2013 he has worked in an international context. Göran works on assignments at mainly top and middle management levels and in various specialist roles, with extra focus on IT, FMCG/Consumer and Life Science.

Twitter LinkedIn 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se