Uppdrag

Vi genomför uppdrag på ledningsnivå och till affärskritiska specialistfunktioner. Nedan kan du bekanta dig med några av de uppdrag som vi för närvarande arbetar med.

Skicka CV Önskar du få dina uppgifter registrerade hos oss, är du välkommen att skicka ditt CV till candidate@aimsinternational.se. Din profil kan då matchas mot aktuella uppdrag av intresse.

Konfidentialitet Alla uppgifter får en konfidentiell hantering. Information om dig lämnas aldrig vidare till någon uppdragsgivare utan ditt medgivande.

GDPR I Sverige och inom EU gäller GDPR. I Sverige hanteras lagen av Dataskyddsförordningen och det regelverket påverkar hur vi handskas med personuppgifter. Hos Datainspektionen  kan du läsa mer om vad lagen innebär.

Kontakt När du är aktuell i ett uppdrag är du välkommen att kontakta ansvarig konsult när som helst för att informera dig om uppdraget.

Se aktuella uppdrag