Välkommen Annika Hall

Under senaste året har vi i AIMS International samarbetat med Annika Hall både i Sverige och internationellt och i dag är det med stor glädje som vi i Sverige inleder ett fördjupat samarbete med Annika för att utveckla vårt erbjudande. Detta till följd av att Board Services och Family Business Advisory är viktiga områden för våra kunder.

Inom AIMS International Sweden kommer Annika att verka som Associated Senior Consultant och rådgivare specialiserad på ägarstyrning och ägarskifte i familjeföretag. Fokus för hennes arbete är att underlätta kommunikation och att hjälpa ägarfamiljen att arbeta sig fram till lösningar som alla involverade kan komma överens om. Med över tjugo års erfarenhet som familjeföretagsrådgivare har Annika arbetat med familjeföretag i olika generationer, av olika storlek och inom olika branscher och hon kompletterar vårt erbjudande och vårt team inom Board Services på ett högst värdefullt sätt.

Annika har en doktorsexamen i företagsekonomi med fokus på familjeföretag. Hon har omfattande internationell erfarenhet av att undervisa forskarstudenter. Hennes ämnen inkluderar ledarskap, strategi, organisationsteori, kvalitativ metod, rådgivning och familjeföretag. Efter tio år som först doktorand och sedan forskare vid Centre for Family Entrepreneurship and Ownership vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping arbetade hon för en av Sveriges större revisions-och rådgivningsbyråer som Director Business Advisory.

Annika har skrivit artiklar och böcker inom sina specialområden och föreläst vid akademiska och icke-akademiska konferenser och workshops både i Sverige och utomlands. Hon är medlem av Family Firm Institute (USA) och undervisar på organisationens utbildningsprogram för familjeföretagsrådgivare från hela världen. Annika är också en certifierad lärare i SAVI (System för att analysera verbal interaktion), ett verktyg för förbättrad kommunikation och ökad problemlösningsförmåga.

Du får kontakt med Annika Hall på annika.hall@aimsinternational.com. Inom kort publicerar vi ett inlägg där du får möjlighet att veta mer om Annika och hennes sätt att arbeta.

Läs mer om oss i AIMS International Sweden.

Vill du höra mer om Board Services så är du välkommen att kontakta Titti Hammarling, Managing Partner, på +46 70 521 46 81 och titti.hammarling@aimsinternational.com.

Vi ser mycket fram emot framtida samarbeten med kunder och Annika!

Annika Hall

Titti has been active in Executive Search since the early 1990s, mostly in an international context. She is a certified psychologist specialising in group and individual development. Titti has broad experience from different industries and the key themes of her assignments are growth and change leadership.

Twitter LinkedIn 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se