Verksamhetschef individstöd till TRS & SOKstiftelsen

– omställning, kompetensutveckling och karriärväxling

TRS Trygghetsrådet - SOK stiftelsen

TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. Uppsagda och anställda i anslutna organisationer kan få vägledning för studier, karriärcoachning och ekonomiskt stöd för studier. TRS erbjuder också stöd till strategisk kompetensutveckling till anslutna organisationer, branscher och yrkesgrupper. Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse, SOKstiftelsen, har bildats för att ge stöd till frivillig karriärväxling för vissa konstnärliga yrkesgrupper som är eller har varit anställda på offentligt finansierade scenkonstinstitutioner.

TRS och SOKstiftelsen samverkar nära, bland annat genom ett gemensamt kansli. TRS vd är också vd i SOKstiftelsen.

Vi söker nu en Verksamhetschef individstöd med ansvar för stödet till individer för båda organisationerna.

OM ROLLEN SOM VERKSAMHETSCHEF INDIVIDSTÖD

I rollen ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten. Du har planeringsansvar (mål och aktiviteter), budgetansvar med löpande resultatuppföljning samt rapportering. Du bereder olika typer av underlag och rapporterar till styrelsen samt upprätthåller goda relationer med parterna, anslutna organisationer, samarbetspartners med flera.

Rollen är både strategisk och operativ och du bör kunna ta dig an uppgifter med olika komplexitetsgrad. Du leder och deltar också i interna utvecklingsprojekt av olika slag. Du bedömer omfattning av personella resurser och budget samt leder och fördelar arbetet i tre team. Teamen är tvärfunktionella och består av både rådgivare och andra funktioner från andra delar i organisationen. I rollen ingår även ansvar för avtal med externa leverantörer inom ansvarsområdet.

Du rapporterar till vd, ingår i ledningsgruppen och leder arbetet för sju rådgivare.

Du samverkar i hög grad med dina chefskollegor i frågor som utveckling, arbetsmiljö, processer, kommunikation, kvalitet med mera. Du bidrar till att utvärdera och kvalitetssäkra arbetet samt medverkar till utveckling av den samlade verksamheten.

Tjänsten är en tillikaanställning SOKstiftelsen och TRS.

Det ingår resor i viss utsträckning.

HUVUDSAKLIGA ANSVARSOMRÅDEN

 • Strategiskt och operativt ansvar för TRS och SOKstiftelsens insatser riktade till anställda och uppsagda personer (omställningsstöd, kompetensstöd och stöd till karriärväxling).
 • Att arbeta mot uppsatta mål och säkerställa leveransen i de olika verksamhetsområdena både i relation till verksamhetens egna krav och till Kammarkollegiets krav på grundläggande tjänster.
 • Informera och bidra till ökad kännedom om båda omställningsavtalen och deras möjligheter.
 • Ansvar för medarbetare och eventuella inhyrda konsulter inom ansvarsområdet.

DU HAR ERFARENHET AV

 • Omställning och karriärväxling.
 • Chefskap och ledningsgruppsarbete.
 • Digitala arbetssätt och att leda på distans.
 • Att arbeta strategiskt mot uppsatta mål med grund i en varumärkesplattform
 • Att utveckla verksamheter och processer.
 • Att arbeta på uppdrag av arbetsmarknadens parter är meriterande.
 • Att rapportera till vd och styrelse är även det meriterande.

ÖNSKAD UTBILDNING OCH KUNSKAP

 • Lämplig akademisk bakgrund.
 • Gärna med någon form av ledarutbildning.
 • Jobbsökningsmetodik, arbetsmarknadskunskap, samtalsmetodik.
 • Olika IT-system, till exempel Office 365, samarbetsverktyg, Teams/Zoom.
 • Kunskap om ideella och idéburna organisationer och/eller scenkonstens förutsättningar och sammanhang är meriterande.
 • Kunskap i arbetsrätt och den svenska arbetsmarknadsmodellen är också meriterande.

PERSONLIGHET

 • Stabil, mogen och förtroendeingivande.
 • Engagerad och ansvarstagande i sitt uppdrag.
 • Lagspelare med god förmåga att skapa bra relationer och förtroende.
 • Tycka om att åstadkomma förflyttningar tillsammans med andra.

DIN ANSÖKAN

AIMS International har uppdraget att bistå Trygghetsrådet TRS och SOKstiftelsen i detta uppdrag. Du är välkommen att skicka din ansökan till ansokan@aimsinternational.se och kommer därefter att få svar med mera information om den fortsatta processen.

TRS och SOK-stiftelsenFör mer information om TRS och SOKstiftelsen:
www.trs.se/ & www.sokstiftelsen.se/