Vi är

Idén med AIMS International Sweden är att i alla lägen kunna göra vad som är bäst för uppdraget, kunden och kandidaten. Att ständigt utvecklas som konsulter är centralt för att på bästa sätt svara upp mot kundbehov i förändring.

AIMS International Sweden är inte branschberoende och strävar till att begränsa antalet uppdragsgivare inom konkurrerande affärssegment, för att vid samarbeten kunna söka så fritt som möjligt till aktuell kund. Uppdragsgivare är såväl svenska som internationella företag och organisationer.

Teamet Läs mer!