Vi erbjuder

Vårt erbjudande handlar dels om att hitta den rätta. Den rätta kandidaten för uppdraget. Den rätta arbetsgivaren för kandidaten. Dels handlar det om att utveckla de nyckelpersoner som redan finns i en verksamhet för att de ska kunna prestera optimalt och trivas.

Det finns många aspekter i ett uppdrag. Ofta finns ett konkret rekryteringsbehov. Kanske behov av ett affärsmässigt bollplank i rekryteringsfrågor. Behov av breddat beslutsunderlag inför en anställning. Behov av förstärkt analys- och bedömningskunskap. Hjälp med urvalsarbete, bedömning av personlighet och utvecklingsmöjligheter för nyckelpersoner. Kartläggning av hela gruppers resurser och förmågor. Utveckling av enskilda ledare och ledningsgrupper.

Vår specialitet är professionalitet i alla led, med en extra dimension när det gäller att förstå människors potential och matcha denna mot uppdraget. Hörnstenar är omvärldsanalys och trendspaning, dialog över generationsgränserna, psykologisk kompetens, förståelse för affärer, den känsla för tajming som ges av lång erfarenhet. Och ofta nyckeln till allt: blick för en individs sanna kapacitet.

Executive search Läs mer Talent Management  Läs mer