Framtida ledarrekrytering

Just nu förändras hela rekryteringslandskapet. Det finns många utmaningar för rekryterande företag att hitta rätt ledare och nyckelkompetens. Det finns på samma sätt en rad utmaningar för Executive Search företag att hålla sig steget före och tillföra rätt typ av värde.

Det har alltid varit viktigt för oss att mötas för samtal kring de strategiska frågorna som rör rekrytering. Konkreta uppdrag finns ju i ett sammanhang.

Dock upplever vi kundsamtalen om det långsiktiga rekryteringsarbetet som allt mer betydelsefulla. Alla behöver söka efter framtida tillvägagångssätt för att lyckas. Ingen vet riktigt hur hur det kommer att bli. Ett givande och tagande med olika perspektiv är fruktbart. Vi behöver nå bortom generella analyser och policys för att komma åt de verkliga behoven och möjligheterna. Transparent, ömsesidigt och investerande. Det är där vi kan förstå, lära och dela med oss av kunskaper för att hitta de bästa lösningarna.

De bästa lösningarna för rekryterande företag.

De bästa lösningarna för kandidaterna.

Framtida ledarskap 2

Posted in Executive Search, Ledarskap, Rekrytering | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Följ oss på Twitter

Kategorier

Starkast vinner inte alltid

Starkast vinner inte alltid

Här kan du läsa Titti Hammarlings bidrag i Finska Akademiens bok Aderton kommentarer om ledarskap. ”Ingen tävling är slut förrän den är slut. Starkast vinner inte alltid.”
Läs mer

Boken beställer du via Finska Akademien.

Ett viktigt samtal

Ett viktigt samtal

Här kan du läsa Titti Hammarlings bidrag i Finska Akademiens bok Kommunikation. ”Bakom all kommunikation finns människan. Där står du och jag.”
Läs mer
.
Boken Kommunikation kan beställas här

Att välja ledare

Att välja ledare

Det ger status och pengar och är ofta glamoröst. Men att vara ledare innebär också ständig press och massor av ansvar, sägs i boken Att välja ledare. Läs mer om boken här.


AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | +46 8 756 73 30 | info@aimsinternational.se