Etik

En rekrytering är ett viktigt steg både för den som rekryterar och den som blir rekryterad. Processen måste ske med respekt för detta.

För organisationen innebär rekrytering av en nyckelperson en stor investering. De kandidater som presenteras för uppdragsgivaren måste å sin sida vara beredda att lämna sitt gamla jobb och kanske ändra sin livssituation. Men bara en av kandidaterna – ibland ingen av dem – blir i slutskedet vald.

Det är en självklarhet för oss att agera etiskt försvarbart i varje läge och att bemöta kunder, kandidater och kolleger med tycke och respekt. Samtidigt vet vi varför vi finns till och vad vi ska leverera – vi har resultatet i fokus. I en verksamhet står ingenting någonsin still. Det som behöver förnyelse ska få utvecklas och förändras.

AIMS International Sweden bygger på värden som pålitlighet, resultatfokus, förnyelse, relationsmedvetenhet, inspiration och glädje i arbetet.