Tag archives for kvinnliga egenskaper

Kvinnligt ledarskap nyckeln till framgång?

Forbeswoman (Forbes) publicerade häromdagen ett inlägg om fyra egenskaper som anses kvinnliga och som kanske är viktiga för ett framgångsrikt ledarskap.

Empati – förmågan att sätta sig in i andras situation. Förstås (Ta bort) Det kan handla om kunder, medarbetare eller en chef. Att sätta sig in i en annan persons situation utan att göra antaganden.

Fråga om råd – Kvinnor generellt känner sina begränsningar bättre och är inte rädda för att be om hjälp. Det kan också innebära ett mer kritiskt tänkande. Inte bara acceptera något som fakta utan att själv göra egen forskning på området.

Skapa ett demokratiskt ledarskap byggt på teamarbete – Enkelt uttryckt, se till att alla är med på tåget. Både genom att bidra med synpunkter men också genom att stämma av att alla löpande förstår uppgifterna.

Bygga en supportbaserad infrastruktur – Högpresterande team levererar alltid högt över varje enskild individs insats. En arbetsgrupp som litar på varandra och vet hur man söker hjälp vågar ta större risker.

Jag tycker det är en intressant artikel som stöder sig på forskning samtidigt känner jag mig kluven till behovet av att dela in egenskaper som kvinnliga eller manliga på det sätt vi ofta gör. Ibland tror jag det skulle vara enklare om vi tittade på egenskaper som enbart mänskliga utan att värdera dem. Vad behöver vi tillföragruppen för att stimulera utvecklingen på bästa sätt? Vem besitter de egenskaperna matchat med rätt kunskaper?

Den personen behöver vi anställa.

FRI

Posted in Ledarskap, Reflektion | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se