Tag archives for WebCoast

WebCoast 2013

Jag sitter på tåget mot Göteborg för att gå på WebCoast. En så kallad unconferende (knytkonferens) där det anordnas föreläsningar och där även deltagare anmäler sig för att prata i 20 eller 40 minuter på valfritt ämne. Huvudtemat är webb i alla dess former. Eller som WebCoast själva skriver:

deltagardriven konferens, workshops och seminarier inriktade på utveckling och användning av kommunikation på internet.

Det är ett utmärkt sätt att knyta nya kontakter och lära sig om den senaste utvecklingen inom IT. WebCoast andas gemenskap och generositet. Jag var med förra året också och åkte därifrån glad i sinnet med flera bra nya kontakter och inblick i nya spännande projekt. För mig är det självklart att vara med även i år.

Förutom att det är roligt att delta för mig som teknik- kommunikations- och internetintresserad så ser jag en solklar koppling till jobbet som search konsult genom omvärldsbevakning i realtid. Visst kan man läsa sig till mycket på nätet men det händer något i mötet med andra. Att prata över en kaffe mellan två föreläsningar, bli presenterad för olika deltagare som på olika sätt jobbar med och på nätet. WebCoast hjälper mig att förstå marknaden bättre och se hur behoven utvecklas och förändras. Att bättre förstå vad som kommer att krävas av dagens men fram för allt morgondagens ledare och specialister.

På WebCoast får man också möjlighet att testa nya verktyg. I år prövar vi Shpare

Shpare solves the problem of business networking at conferences!

Instead of having to go through a list of all attendees, Shpare gives you a curated list of the top 20 most important people for you to meet!

Man kopplar ihop Shpare med Linkedin och eller Twitter/Facebook och får en matchning på deltagare man bör träffa. I programmet är det lätt att boka möten med de föreslagna och övriga deltagare.

Posted in Hammarling Consulting, Kommunikation, Kreativitet | 1 Comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se