Tag archives for ESK Academy

Hur har vi det med makten?

För två veckor sedan deltog jag i ESK Academy, som är ett utbildningsprogram för auktoriserade Executive Search Konsulter i Sverige (www.esk.se). Det var ett intressant seminarium om makt med Jan Holmgaard, fil. dr i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Personligen tycker jag mycket om när man får närma sig komplexa ämnen som makt från ett filosofiskt håll. Det är frågorna som då är intressanta. Hur man själv tänker och förhåller sig. Vilka diskussioner som föds. Vad man tar med sig i form av insikter och fortsatta tankar när man skiljs åt för dagen.

Jag tänker inte recensera seminariet. Jag tänker heller inte ge någon allmän beskrivning av makt. För lite bakgrund kan man exempelvis läsa om makt på Wikipedia.

Det jag vill är att vi ska tänka till kring vårt sätt att handskas med makt.  Genast det finns en relation så finns det makt. Vi utövar makt över någon eller någon annan utövar makt över oss. Vare sig vi vill det eller inte. Vare sig vi är medvetna om det eller ej. Det handlar om allt från barn-förälder, vänskaps, kärlek, arbete, samhälle etc. Makten i sig är neutral men vi gör den till något positivt eller negativt och vi växlar i maktposition och -balans från situation till situation. Från relation till relation. Det är därför bra för oss alla att ibland stanna upp och tänka till hur vi har det med makten.  Hur vi förhåller oss till den.  Vad den gör med oss. Vårt förhållningssätt och vår grad av medvetenhet ger konsekvenser i vårt umgänge med andra. Bara att känna efter om makt är något negativt eller något som ger möjligheter och vad vi medvetet gör av vår egen situation är värdefullt för oss alla och våra relationer med andra.

Eftersom vi arbetar med rekrytering av ledare så är maktfrågan närvarande i det mesta vi gör. Vi vill och behöver ha ledare som använder sin makt på ett konstruktivt sätt. Vi behöver också se hur vi som konsulter har stor makt i uppdragen. Ökad medvetenhet i dessa frågor ger mycket gott. Seminariet blev en påminnelse om att vi mer aktivt behöver föra samtal kring maktfrågor. För att makt ska användas till positiv utveckling. För att gott ledarskap ska få genomslagskraft.

Några frågor att fundera över:

Vad har jag för makt?

Hur handskas jag med makt?

Hur kan jag göra mer konstruktiva val i förhållande till makt?

 

Fågeln

Posted in Executive Search, Ledarskap, Utveckling | Leave a comment

Vidareutbildning för Search-konsulter

Utbudet av utbildningar och seminarier är allmänt sett STORT men om man tittar på vidareutbildningar för rekryteringskonsulter så hittar man knappt något av intresse.

Det råder ESK nu delvis bot på genom att satsa på ESK Academy. Det är verkligt välkommet och jag tänker delta när jag har möjlighet. Självklart!

Som rekryteringskonsult bidrar man till verksamheters, ledningars och enskilda människors framtidsmöjligheter. Det arbete man gör spelar stor roll för resultat och trivsel. Det gäller att ligga i framkant och hålla sig i god konsultform så att man kan prestera något som gör både uppdragsgivare och kandidater till vinnare.

Så – vad gör jag själv för att stärka mig i min profession som searchkonsult?

Min auktorisation i ESK och via den möten med framstående kollegor i branschen är en slags bas.

Under många år har jag arbetat som ansvarig för internationella rekryteringar och som representerat Sverige i ett stort internationellt nätverk. Jag har inte den ansvarsrollen i dag men bär med mig det internationella perspektivet och ser till att jag följer utvecklingen för rekrytering på olika marknader.

Personligen har jag stort intresse för framtidsfrågor, kreativitet, innovation och utveckling av såväl affärer som ledare och personer. Att själv söka ny information och att lära av av personer som är skickliga inom de nämnda områdena är mycket inspirerande för mig. Sociala medier har också under en period gett många värdefulla nya intryck. Som konstnär och psykolog får jag ändå en stor del av min energi och personliga utveckling från konst och samtal med intressanta människor. Kanske inte så lätt att se kopplingen till search-rollen men för mig är det mina största källor till nytänkande.

Sist men inte minst så har vi rekryteringsprocessens olika delar. Man ska aldrig slå sig till ro med den som något man kan och därmed inte ifrågasätter. Det som går att göra bättre och smidigare försöker jag göra bättre och smidigare. Rekrytering är ju någonting rörligt och föränderligt.

IMG_3368

Posted in Rekrytering, Utveckling | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se