Tag archives for Searchkonsult

Framtiden för Executive Search

Ganska ofta hör man synpunkter om att Executive Search snart kommer att vara utkonkurrerat av andra rekryteringsformer. Det jag själv oftast hör är att LinkedIn och andra sociala medier tar över, att uppdragsgivare på grund av arvodesnivåerna kommer att välja bemanningsföretag och lågprisrekryterare och att rekryterande företag allt mer kommer att sköta sina uppdrag själva.

Jag tror inte på det där. Min uppfattning är att Executive Search-konsulter som har slagit sig till ro i sitt traditionella redan har det svårt medan de som utvecklar/utvecklas med kundernas behov och marknadens förutsättningar för ögonen fortsättningsvis kommer att ha mycket att göra.

Rekryteringsbranschen är föränderlig och den ompaketerar sig ständigt. Den processen är intressant i sig men det är ändå behoven hos uppdragsgivarna som är det centrala.

Företag behöver kunna rekrytera på olika sätt. Större företag har samarbete med flera leverantörer för att få sina rekryteringsbehov tillgodosedda. På ledarnivå och inom svårrekryterade områden behöver uppdragsgivare en strategisk samarbetspartner som hjälper dem hitta rätt just där. Som arbetar med högsta grad av professionalism genom hela processen och som säkerställer att matchningen mellan uppdragsgivare och kandidat inte bara är “bra” utan har potential för en ömsesidig framtida affärsmässig utväxling.

I StepStones aktuella rapport med rekryteringstrender 2013 framhålls matchningsproblemet på arbetsmarknaden som en av de största utmaningarna. Företag har helt enkelt svårt att hitta personer med rätt kompetens. I ett sådant rekryteringslandskap har Executive Search sin roll och där vill vi i Hammarling Consulting vara med och stärka våra kundverksamheter med nyckelkompetenser och framtidens ledarskap.

 

Posted in Executive Search, Rekrytering | Leave a comment

Vidareutbildning för Search-konsulter

Utbudet av utbildningar och seminarier är allmänt sett STORT men om man tittar på vidareutbildningar för rekryteringskonsulter så hittar man knappt något av intresse.

Det råder ESK nu delvis bot på genom att satsa på ESK Academy. Det är verkligt välkommet och jag tänker delta när jag har möjlighet. Självklart!

Som rekryteringskonsult bidrar man till verksamheters, ledningars och enskilda människors framtidsmöjligheter. Det arbete man gör spelar stor roll för resultat och trivsel. Det gäller att ligga i framkant och hålla sig i god konsultform så att man kan prestera något som gör både uppdragsgivare och kandidater till vinnare.

Så – vad gör jag själv för att stärka mig i min profession som searchkonsult?

Min auktorisation i ESK och via den möten med framstående kollegor i branschen är en slags bas.

Under många år har jag arbetat som ansvarig för internationella rekryteringar och som representerat Sverige i ett stort internationellt nätverk. Jag har inte den ansvarsrollen i dag men bär med mig det internationella perspektivet och ser till att jag följer utvecklingen för rekrytering på olika marknader.

Personligen har jag stort intresse för framtidsfrågor, kreativitet, innovation och utveckling av såväl affärer som ledare och personer. Att själv söka ny information och att lära av av personer som är skickliga inom de nämnda områdena är mycket inspirerande för mig. Sociala medier har också under en period gett många värdefulla nya intryck. Som konstnär och psykolog får jag ändå en stor del av min energi och personliga utveckling från konst och samtal med intressanta människor. Kanske inte så lätt att se kopplingen till search-rollen men för mig är det mina största källor till nytänkande.

Sist men inte minst så har vi rekryteringsprocessens olika delar. Man ska aldrig slå sig till ro med den som något man kan och därmed inte ifrågasätter. Det som går att göra bättre och smidigare försöker jag göra bättre och smidigare. Rekrytering är ju någonting rörligt och föränderligt.

IMG_3368

Posted in Rekrytering, Utveckling | Leave a comment

Searchkonsult/samarbetspartner sökes

I går började jag arbeta med ett nytt uppdrag. Eftersom search är vår specialitet så kommer jag att söka personen i fråga, men du är naturligtvis  välkommen att ta kontakt om du tror att uppdraget kan vara av intresse för dig.

Vi behöver nämligen själva bli fler och jag söker en ny samarbetspartner verksam inom chefsrekrytering. Du kan antingen vara självgående vad gäller uppdrag eller vilja bli det. Det jag är ute efter är en konsult att teama med i kundkontakter och i genomförandet av uppdrag. Kravet är att du har erfarenhet av rekrytering och att du vill arbeta med eget bolag som bas. Eftersom jag i dag kombinerar searchverksamheten med konst har jag inga anställda utan bygger verksamheten på nära samarbeten istället. På så sätt blir alla involverade fria att styra över sin egen tillvaro och kombinera rekryteringsarbetet med andra uppdrag. Förutom gedigen rekryteringskompetens värderar jag högt att du är kreativ/skapande och kommunikativ. Att du är stark i omvärldsbevakning och research. Genuint intresserad av ledarskap, näringsliv och det mellanmänskliga. Att du har en strikt etisk hållning samtidigt som du kan göra dig tillgänglig och mänsklig. Och basen ja, att göra affärer och att ge kunder och kandidater den allra bästa rekryteringslösningen och servicen.

Den här rekryteringen är i stor utsträckning en personfråga. Jag söker ingen traditionell lösning. Jag vill hitta DIG att samarbeta med. Mer information om företaget hittar du på Hammarling Consulting och kontakta mig gör du enklast på titti@aimsinternational.se. Skicka en intresseanmälan så tar vi det därifrån.

Posted in Rekrytering, Uppdrag | 2 Comments

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se